Besök från Europadirekt Skellefteå med ungdomar från Lycksele, Umeå och Skellefteå

Den 11 maj fick North Sweden besök av Europa Direkt Västerbotten med ett gäng gymnasieungdomar och lärare från Lycksele, Umeå och Skellefteå. Julia Hanson, kommunikationsansvarig på North Sweden, höll i en presentation om North Swedens arbete.

Den 11 maj fick North Sweden kontor besök av Europa Direkt Västerbotten med ett gäng gymnasieungdomar och lärare från Lycksele, Umeå och Skellefteå. Cecilia Frank, Europadirekt Västerbotten hade gjort besöksprogrammet. Ungdomarna hade gemensamt att de hade skrivit sina gymnasiearbeten om EU. Julia Hanson, kommunikationsansvarig och koordinator, höll i en presentation om North Swedens arbete och vad som är aktuellt för North Swedens arbete inom ramen för EU:s gröna omställning. Där lyfte hon upp kontorets arbete med att skapa förutsättningar för regionens aktörer att agera framgångsrikt på EU-arenan och de olika policyområdena som är viktiga för norra Sverige just nu på Brysselarenan. Besöket avslutades med en frågestund till kontorets praktikanter, Emilia Zetterlund och Hanna Bergman. 

Utöver besöket på North Swedens kontor besökte gruppen Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (ministerrådet) och Sveriges ständiga representation vid EU.  

Tack för ert besök!  

/Emilia Zetterlund  

24 Maj 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information