Det Norrbottensbaserade projektet Hybrit är med och delar på 5 miljarder Euro till forskning och innovation inom vätgas

Den 21 september godkände EU-kommissionen över 5 miljarder euro i statligt stöd till forskning och innovation om vätgas. Svenska Hybrit, som är ett samriskföretag för industriutveckling i norra Sverige bestående av SSAB, LKAB och Vattenfall, utses av EU-kommissionen till ett viktigt projekt av europeiskt intresse vilket möjliggör undantag från statsstödsreglerna.

EU-kommissionen har godkänt stöd till värdekedjan för vätgas på upp till 5,2 miljarder euro i enlighet med EU:s regler för statligt stöd. Projektet heter Hy2Use och är ett så kallat viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) och ska stödja vätgasrelaterad infrastruktur och vätgastillämpningar inom industrin. 

Sverige kommer tillsammans med tolv andra medlemsländer i EU tillhandahålla upp till 5,2 miljarder euro i offentlig finansiering, som man hoppas ska leda till privata investeringar på 7 miljarder euro. 29 företag med sammanlagt 35 projekt från hela Europa deltar. 

För att utses till ett IPCEI-projekt måste det dels upprätthålla en högre innovationsgrad än befintliga lösningar, utgöra ett europeiskt samarbete och vara viktigt för hela EU:s gröna omställning med betydande reduktion av koldioxidutsläpp. Beslutet kommer efter att Energimyndigheten på uppdrag av regeringen i februari 2021 öppnade upp för intresseanmälningar från svenska företag att ingå i denna IPCEI.  

Hy2Use kommer stödja byggandet av infrastruktur för produktion, lagring och transport av förnybar vätgas. Stödet kommer också gå till utvecklingen av innovativ och hållbar teknik för att integrera vätgas i olika sektorers industriprocesser. De sektorer som är prioriterade i projektet är stål, cement och glas där det har varit svårt att göra sig fri från beroendet av fossila bränslen. 

Satsningar på vätgas i norr 

Det svenska företaget Hybrit är ett gemensamt projekt av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktionen med en pilotanläggning i Luleå och en planerad demonstrationsanläggning i Gällivare. Med fossilfri el och vätgas ska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan minskas. Stålindustrin står idag för cirka 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, och en stor del av dessa utsläpp har sitt ursprung i norra Sveriges gruvor och industrier.  

Med en fossilfri värdekedja kan utsläppen minskas radikalt, men för det krävs innovation och utvecklingen av nya teknologier. Hybrit har som mål att lansera fossilfritt stål på marknaden 2026. Stödet till Hybrit från Hy2Use-projektet kommer särskilt gå till vätgastillämpningar. 

EU satsar på vätgas 

Hy2Use-projektet är en del av EU:s satsningar på utvecklingen av en europeisk vätgasindustri. Den europeiska gröna given lanserades 2019 med målet att göra EU klimatneutralt 2050. Industrins och transportsektorns miljö- och klimatomställning är en central del för att nå detta mål, och vätgasen kan i de här sektorerna spela en avgörande roll. 

Att vätgasen är ett prioriterat område för EU underströks också i EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens linjetal. Hon menade att vätgasen ger Europa nya förutsättningar, och att det är av avgörande vikt att få vätgasmarknaden att gå från en nischmarknad till en massmarknad. 

Målsättningen är att producera tio miljoner ton förnybar vätgas per år inom EU fram till 2030. För att nå det här målet annonserade Ursula von der Leyen en ny europeisk bank för vätgas, för att säkerställa investeringstakten i vätgasmarknaden genom att bidra till garanterade inköp.

 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om beslutet här. 

Läs mer om Ursula von der Leyens linjetal här. 

Den 24–28 oktober är den europeiska vätgasveckan i Bryssel, som du kan läsa mer om här.

 

/Emil Olofsson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information