EU-kommissionen bjuder in till Bauhaus-festival med möjlighet att delta i programmet

EU-kommissionen har lanserat en hybridfestival tillägnad EU-initiativet New European Bauhaus som har premiär den 9–12 juni. Organisationer, institutioner och kreatörer bjuds in för att delta med aktiviteter, projekt och evenemang som på kreativa sätt främjar ett estetiskt vackert, inkluderande och hållbart Europa. Ansökan för medverkande är öppen fram till 7 mars.

Den 9 februari meddelade EU-kommissionen att en ny festival tillägnad New European Bauhaus har premiär i sommar den 9–12 juni. EU-kommissionen bjuder in organisationer, konstnärer, arkitekter, studenter, forskare, städer, regioner, företag, näringsliv och akademin med flera till festivalen i en ansats att involvera civilsamhället, experter och organisationer i samtal om hur vi ska leva och verka tillsammans i framtiden. 

En del av EU:s gröna giv 

Ett nytt europeiskt Bauhaus är en del av EU:s gröna giv som främjar kärnvärdena estetik, hållbarhet och inkludering. Bauhausfestivalen i juni kommer att varva liveframträdanden, konstnärliga utställningar och deltagarevent med rum för att samtala kring hur vi ska bygga ett framtida Europa som är inkluderande och trivsamt, vackert för ögat och i harmoni med natur och miljö. 

Hybridfestivalen delas upp i tre pelare: 

  • Festen – ett kulturellt program som erbjuder föreställningar, konstutställningar och kreativa deltagande aktiviteter med tillhörande pop-up-utrymmen på plats i Bryssel. 
  • Mässan - en samling utställningar spridda runtom i Bryssels stadskärna som visar upp projekt och produkter som stödjer Bauhausinitiativet värderingar. Här ges besökare, deltagare, innovatörer och investerare möjlighet att nätverka. 
  • Forumet – en onlineplattform som livesänder debatter från Bryssel och sidoevenemang från hela världen för att samtala kring idéer som går i linje med New European Bauhaus:s kärnvärden. 

 

EU-kommissionen erbjuder stöd i form av: 

- Teknisk support på en mässa för att marknadsföra utställningar och/eller projekt. 

- Livestreaming av sidoevenemang på festivalens onlineplattform. 

- En plats i evenemangets program och i en interaktiv karta som vägleder besökare. 

- Synlighet på festivalens onlineplattform. 

- Nätverksmöjligheter och utbyten av erfarenheter. 

- Och ett bidrag till ersättning för konstnärliga och kulturella föreställningar. 

Ansökan för medverkan är öppen fram till 7 mars. I början av april kommer de sökande att informeras om huruvida ansökningen gått igenom samt vilken typ av stöd som erbjuds. 

Bakgrund 

New European Bauhaus (ett nytt europeiskt Bauhaus) är namnet på EU-kommissionens kreativa och tvärdisciplinära satsning med målet att skapa en accelerator för gröna och digitala lösningar genom innovativ arkitektur och hållbara material. Satsningen ämnar sammanfläta konst och kultur med teknik och vetenskap för att skapa innovativa och konkreta förändringar som förbättrar EU-medborgarnas livskvalitet genom cirkulära och koldioxidsnåla projekt. Syftet med initiativet är att konkretisera den europeiska gröna givens vision om ett trivsamt, inkluderat och hållbart Europa genom sektoröverskridande samarbeten på lokal och regional nivå. Initiativet lanserades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under 2020. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs mer och anmäl deltagande på festivalens officiella hemsida här.

Läs North Swedens nyhet om Bauhausinitiativet här.

/Vilma Johansson 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information