Fototävling: Skicka in bild från din stad som kan pryda North Swedens kontor!

North Sweden utlyser en fototävling för våra hemmaktörer då vi efterfrågar bilder på urbana miljöer till vårt nya kontor i Bryssel! Skicka in bildbidrag senast den 19 juni.

En bild säger mer än 1000 ord

North Sweden utlyser en fototävling för våra hemmaktörer då vi efterfrågar bilder från norra Sverige att kunna rama in och sätta upp på en fotovägg i vårt nya kontor i Bryssel som vi delar med North Norway European Office i Bryssel sedan ett år tillbaka.

Syftet är att visa upp urbana miljöer i våra regioner som del i det europeiska Arktis för representanter på Brysselarenan och därmed ge exempel på att norra Sverige inte enbart består av landsbygd med utmaningar såsom långa avstånd. Vi måste också berätta och visa upp vår kultur, människor och pågående innovativa samt vibrerande aktiviteter kopplade till olika sektorer i norra Sverige såsom turismnäring, industri eller stadsutveckling då norra Sverige på flera plan har omvärldens ögon riktade mot sig, inte minst som ledande region EU:s gröna omställning. 

Skicka in bilder/foton innan den 19 juni

På kontoret idag finns fotoväggar med landsskapsmotiv som visar upp den unika natur som finns i norra Sverige. Nu är det dags att färdigställa inredningen genom att även sätta upp bilder på kontoret som representerar våra levande urbana miljöer i regionen. Skicka in bildbidrag senast den 19 juni!

Vad för typ av foton efterfrågas?

Alla typer av bilder som visar på aktivitet, människor, städer, industrier, universitet, kända byggnader, konst - you name it! - är av intresse. Vinnarna får helt enkelt sin bild uppsatt på vårt kontor och erhåller därmed publicitet på vårt kontor i Bryssel. Vi efterfrågar bilder från alla våra regioner.

Skicka bilder till Julia Hanson: julia.hanson@northsweden.eu.

08 Jun 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information