H2 Green Steel på besök hos North Sweden

Den 19 april kom representanter från H2 Green Steel till Bryssel där de arrangerade ett webbinarium om stålindustrins gröna omställning. Därefter besökte de North Swedens kontor där en dialog hölls om EU kopplat till Norra Sverige och dess aktörer.

H2 Green Steels (H2GS) målsättning är att transformera stålindustrin genom att använda förnybar energi och vätgas, och därmed minska koldioxidutsläppen med 95%. De har sin pilotanläggning i Boden och planerar vara igång med produktionen 2025. Därefter avser de att expandera till Iberiska halvön. 

H2GS webbinarium om stålindustrins gröna omställning 

Den 19 april anordnade H2 Green Steel ett webbinarium om stålindustrins gröna omställning i Bryssel med inbjudna talare från EU-arenan och stålindustrin. Först ut var EU-parlamentariker Pascal Canfin, ordförande för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Några av hans budskap var att det finns en stark vilja i Europaparlamentet att utöka målet för direktivet för förnybar energi och förbättra tillståndsprocesser inom Europa. Han lyfte dessutom upp viljan att vidareutveckla EU:s handelssystem för utsläppsrätter (ETS) så att det främjar investeringar i grön teknologi. 

Därefter presenterade Henrik Henriksson H2 Green Steels struktur och mål att skapa en ny marknad för grönt stål. Han lyfte också upp sina synpunkter på EU:s supportmekanismer och lagstiftning som berör industriomvandlande projekt som H2 Green Steel. Däribland att bibehålla en hög ambition för den gröna omställningen, utforma ett lyckat ETS och harmonisering av EU:s regelverk och program. Webbinariet avslutades med ett panelsamtal mellan Henriksson, Antonio Marcegaglia, VD på Marcegaglia Group och Millán García Tola, direktör på Iberdrola. 

En god dialog mellan H2 Green Steel och North Sweden 

Henrik Henriksson, H2GS:s VD, samt Lina Håkansdotter, Malin Jansson och Ola Hansén som arbetar med public affairs för H2GS, tog tillfället i akt att besöka North Swedens kontor för att höra om verksamheten som norra Sverige bedriver i Bryssel. En lärorik dialog fördes där Henrik Henriksson, VD på H2 Green Steel, presenterade företagets resa och framtidsplaner. Mikael Janson, direktör på North Sweden, presenterade North Sweden-kontoret och konkretiserade påverkansarbetet i Bryssel.  

H2GS har under det gångna året haft ett flertal digitala dialoger med North Sweden kring deras satsning i Boden och den gröna omställningen i norra Sverige och arbetet gentemot EU som ett flaggskepp för EU:s gröna omställning. Nu gav möjlighet att träffas också i Bryssel i samband med deras event.

Många intressanta tankar utbyttes gällande utmaningar i respektive arbetsgång, men både North Sweden och H2 Green Steel ser mycket optimistiskt på förverkligandet av möjligheterna i norra Sverige inom Europas gröna omställning. Synnerligen inom stålindustrin. Särskilt fokus lades sedan på North Swedens arbete inom transportpolitik som presenterades av Lotta Rönström, då fungerande transporter är avgörande för utveckling av nya gröna industrier i norr. 

Läs North Swedens nyhet om remissmötet med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur med inspel från norra Sverige, här. 

Läs North Swedens nyhet om Järnvägsforum Norr 2022 om en grön transport för en grön industri, här. 

/Hanna Bergman 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information