Mittuniversitetet på besök hos North Sweden

North Sweden fick den 29 september besök av forskare, fakultetsledning och forskningsrådgivare från Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund. De fick bland annat ta del av information kring EU-finansiering för forskning och internationalisering av utbildning.

Den 29 september fick North Sweden besök av Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund. De som deltog i besöket var Mittuniversitetets styrelse, universitets- och fakultetsledning och forskare vid fakulteten för humaniora, samhällsvetenskap utbildningsvetenskap och vård, samt forskningsrådgivare från universitetets Grants Office. Syftet med besöket var att få information om EU:s forsknings- och utbildningspolitik. 

Förmiddagen den 29 september började med att Mikael Janson, direktör på North Sweden, berättade om North Swedens påverkansarbete i Bryssel i stort. Niklas Johansson, senior rådgivare på North Sweden, presenterade kontoret påverkansarbete inom just forskning och innovation och gav en överblick på North Swedens planerade aktiviteter under det kommande svenska ordförandeskapet. 

Besöksgruppen från Mittuniversitetet fick även ta del av information om Horisont Europa och svenskt deltagande från Lisa Almesjö, Senior Policy Officer på Vinnova Office i Bryssel. Det blev även en redogörelse från Dan Andreé, Senior Advisor på The Stockholm trio Alliance om vad Horisont Europa kan bidra med i utvecklingen av lärosäten samt hur universitet bör tänka på kort och lång sikt. 

På eftermiddagen bar det av till North Swedens kontor. Här gästade bland annat Fredrik Olsson Hector, enhetschef med ansvar för Marie Skłodowska-Curie-Åtgärder (MSCA) vid genomförandeorganet för forskning på EU-kommissionen. Han gav en överblick av MSCA och gick djupare in på hur EU-finansiering för forskning fungerar. Föredraget mynnade sedan ut i en givande diskussion om hur man kan och bör göra när man söker EU-medel till sina forskningsprojekt.  

På tur stod sedan Caroline Sundberg, EU Policy Officer på Lunds universitet och Lärosäten Syd i Bryssel. Hon beskrev det europeiska universitetsinstitutet och dess roll som policy-instrument samt dess betydelse för forskning och utbildning. Caroline gick sedan in på EU:s roll i internationalisering av utbildning samt hur lärosäten kan arbeta för att utveckla sitt internationella samarbete.  

Vi på North Sweden vill tacka Mittuniversitet för ert besök! 

/Nora Vinderå

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information