North Sweden fick besök av Socialdemokraternas partidistrikt i Norrbotten

Den 11 oktober besökte Socialdemokraternas partidistrikt i Norrbotten North Swedens kontor i Bryssel. Under besöket fick norrbottningarna lyssna på en presentation av North Swedens direktör Mikael Janson där han berättade om påverkansarbetet på Brysselarenan. Det fanns även tid för dialog om bland annat skogsfrågan och regional utveckling i norr.

Socialdemokraternas partidistrikt i Norrbotten var på Brysselresa för att träffa olika relevanta aktörer och besöka EU-institutioner för att inför den nya mandatperioden på hemmaplan uppdatera sig om politiken i EU med påverkan på norra Sverige. Ett av stoppen för resan var hos North Sweden där direktören Mikael Janson tog emot. 

Partidistriktet fick höra hur North Sweden arbetar och försöker lyfta norra Sveriges perspektiv på EU-arenan, där bland annat behovet av långsiktighet och att bredda perspektiven hos aktörerna i EU att också förstå glesbygdens och mindre städers förutsättningar i den europeiska arktiska regionen lyftes fram. 

Vikten av samverkan för att få genomslag på Brysselarenan 

En viktig väg som North Sweden arbetar på för att få genomslag på Brysselarenan och som lyftes fram var de nätverk och samarbeten som man är en del av. Här ingår till exempel Europaforum norra Sverige (EFNS) som samlar politiker på lokal och regional nivå från norra Sverige, och nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som samlar regionerna i Nordnorge, norra Sverige och norra och östra Finland. 

Mikael lyfte också EU:s arktiska politik där North Sweden tillsammans med NSPA-nätverket har arbetat med att lyfta de utmaningar för den regionala utvecklingen som finns i EU:s arktiska regioner. EU är intresserat av Arktis utifrån klimatfrågan och säkerhetspolitiken samt tillgången till råvaror, men för NSPA är det viktiga att EU samtidigt investerar i sina egna arktiska regioner för att bidra till hållbar utveckling, vilket också genomsyrar EU:s senaste arktiska policy. 

Passet på North Swedens kontor utmynnade i en dialog om bland annat de olika revideringarna och nya lagförslag som har presenterats inom EU:s skogspolitik och möjligheterna för den regionala utvecklingen i norra Sverige, innan gruppen fortsatte vidare. 

Läs mer om Europaforum norra Sverige (EFNS) här. 

Läs mer om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) här. 

07 Dec 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information