North Sweden utlyser tjänst: Bli en del av vårt team för ett klimatsmartare Europa!

North Sweden European Office utlyser en tjänst kopplat till EU:s stora gröna giv och hela norra Sveriges omställning för att bidra till Europas klimatarbete med behov av hållbara lösningar inom energi, gruvor, mineraler, metaller och skog samt hela värdekedjan kring dessa delar och klimatsmarta lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan och en bättre miljö.

North Sweden European Office, Norrbottens, Västerbotten, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma EU-kontor, söker en ny medarbetare till vårt kontor i Bryssel.  

Senior rådgivare om EU:s klimatpolitik 

Huvudsakligt arbetsområde är att bevaka och bidra med norra Sveriges perspektiv i EU:s policy- och lagstiftningsprocesser. Såväl som hur regionens aktörer kan dra nytta av EU:s olika stödstrukturer inom grön omställning avseende klimat, miljö, energi, råvaror – såsom gruva, mineral, metall och skog – samt industriell omvandling. Arbetet inom detta breda arbetsfält, inordnat i kontorets arbetsområde Klimat, Energi och Råvaror, är att agera för regionens intressen på EU-arenan i nära samverkan med aktörerna på hemmaplan såsom Regioner, Universitet och näringsliv. 

Arbetet inbegriper såväl policypåverkansarbete gentemot och i direkt dialog med viktiga aktörer i EU, som att samordna olika lokala och regionala aktörer för att i hemmaregionerna kunna genomföra EU:s policys med stöd av EU. Tjänsten är baserad i Bryssel, men innebär mycket resor till hemmaregionen och inom hela norra Sverige, Finland och Norge och Europa i sin helhet. 

Som person har du förmåga att självständigt organisera och prioritera ditt arbete. Vidare är du kommunikativ och har mycket god analytisk förmåga. Du har också en god förmåga att bygga relationer, såväl internt som med externa samarbetspartners. 

Anställningen är en utlandsstationering via Umeå Universitet som är en av North Swedens huvudmannaorganisationer. Tjänsten är tidsbegränsad på 100 % t.o.m. 2023-12-31, med möjligheter till förlängning. Sista ansökningsdag är 10 maj med tillträde 1 augusti eller efter överenskommelse.   

Välkommen med din ansökan!  

Läs mer och ansök, här

13 Apr 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information