Ny europeisk industriallians med fokus på förnybara och koldioxidsnåla bränslen

Den 6 april lanserade EU-kommissionen en ny industriallians med fokus på förnybara och koldioxidsnåla bränslen som i samband med lanseringen öppnar för medlemsansökningar. Industrialliansen är ett nytt initiativ som fokuserar på att öka produktionen och utbudet av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom flyg och sjöfart.

Som en del av EU:s industristrategi från 2020 har det upprättats industriallianser för att säkerställa EU:s konkurrenskraft och samordna industriernas aktörer mot ett gemensamt mål. Allianserna används även för att förbereda så kallade Important Projects of Common European Interest (IPCEI) som kan få stöd av medlemsstaterna med undantag från EU:s statsstödsregler. Ett exempel är Northvolt i Skellefteå som genom sin aktivitet i European Battery Alliance (EBA) fått stöd för ett innovationscenter för batteriteknik. Nu lanserar EU en ny industriallians med fokus på värdekedjan för förnybara och koldioxidsnåla bränslen. Den första arbetsplanen för alliansen planeras att lanseras i juni 2022.  

Den nya industrialliansen 

Industrialliansen är öppen för alla som anser sig vara en del av transport- och drivmedelsektorn. Det innefattar företag, organisationer, medlemsländer, regionala och lokala myndigheter, EU:s organ och byråer, erkända arbetsmarknadsparter, intressegrupper, organisationer från civilsamhället och medlemmar i Horisont Europa partnerskap.  

Industrialliansen strävar efter samarbeten mellan intressenter och aktörer från hela drivmedelssektorn och andra relevanta värdekedjor. Det innefattar företag som är med och tar fram produkten och även de företag som köper produkten, såväl som teknik- och finansföretag för varje steg i värdekedjan. Alla som representerar flyg- eller sjöfartssektorn, men även civilsamhället, regeringar och deras myndigheter är välkomna i alliansen.  

Alliansens huvudsakliga mål är att säkerställa att flyget och sjöfarten har tillräcklig tillgång till förnybara och koldioxidsnåla bränslen. Det ska bidra till en minskning av transportsektorns koldioxidutsläpp och att nå EU:s mål till 2050, att bli en koldioxidneutral kontinent.  

Industriallianser  

I EU:s industristrategi från mars 2020 annonserades ambitionen att upprätta ytterligare allianser för att verkställa unionens gemensamma mål på en rad prioriterade områden. Det finns redan nu industriallianser inom olika områden: European hydrogen alliance, European raw material alliance och Alliances on Low-Carbon Industries och Industrial Clouds and Platforms. Allianserna blir också plattformar för att samordna EU:s insatser och medlemsstaternas bidrag till gemensamma investeringar. Flera av de allianser som har upprättats har ett särskilt intresse för norra Sveriges industrier och kan förutom finansieringsmöjligheter även innebära en plattform att påverka EU:s policy och strategier.    

Läs mer om EU-kommissionens arbete med industriallianser här.

Läs mer om industrialliansen om råmaterial här.

Läs mer om industriallians med fokus på värdekedjan för förnybara och koldioxidsnåla bränslen här.

/Emilia Zetterlund 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information