Region Västerbotten, Boliden, Skellefteåkraft och Balticgruppen på besök i Bryssel

Region Västerbotten, Boliden, Skellefteåkraft och Balticgruppen hade mellan den 30 maj och 1 juni ett fullspäckat program i Bryssel med besök hos North Sweden som stod för programmet och en rad andra svenska aktörer såsom Europaparlamentariker Erik Bergkvist samt andra organisationer som arbetar för att påverka EU:s agenda och politik.

Region Västerbotten med näringslivspartners Boliden, Skellefteåkraft och Balticgruppen hade ett tre dagars fullspäckat program i Bryssel mellan den 30 maj- 1 juni som North Sweden hade ordnat. Besöket kretsade kring vad som är relevant för norra Sverige i dessa spännande tider med omvärldens fokus på regionen i EU:s gröna omställning, men också med tanke på kriget i Ukraina som kommit med nya utmaningar för EU. Andra frågor som fick utrymme under besöksprogrammet var vad som är viktigt för norra Sverige kopplat till EU:s klimatpaket Fitfor55 och den heta skogsdebatten.

Diskussioner kring skogen och regionalt påverkansarbete

Måndagen den 30 maj började med att North Swedens direktör Mikael Janson gav en överblick över kontorets arbete och aktiviteter i Bryssel. Därefter hölls en diskussion om skogen med Carina Christiansen, North Swedens nya skogsresurs och Marcus Lantz från Skogsindustrierna som presenterade sin syn på EU:s lagstiftning om skog och vad som är relevant för norra Sverige i EU-förhandlingarna.

Carina Christiansen, North Swedens nya skogsresurs, presenterar EU:s lagstiftning om skog

På eftermiddagen presenterade Nicolas Brooks och Lucille Ehrhart från nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) CPMR:s arbete med fokus på regionalpolitik och regioner som samarbetar inom Östersjöfrågor, däribland Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Daniela Karlsson från Energia, den finska motsvarigheten till Energiföretagen, berättade därefter vad som är aktuellt inom energiområdet med ökande elpriser och diskussioner på EU-arenan om EU-ländernas strävan om att bli självständiga från Ryssland. Dagen avslutades med ett besök till Sveriges kommuner och regioner (SKR) Brysselkontor, där Matilda Lindberg tog emot gruppen och berättade hur SKR lyfter Sveriges kommuner och regioner i EU. 

Matilda Lindberg, SKR:s Brysselkontor

Möte med Europaparlamentarikern Erik Bergkvist

På tisdagen den 31 maj började gruppen med en rundvandring på Europaparlamentet som avslutades med ett möte hos Europaparlamentariker Erik Bergkvist som berättade om sin syn på skogslagstiftningarna, Sveriges kommande ordförandeskap i ministerrådet och det nuvarande världsläget där Europaparlamentet har en viktig roll i att representera EU-medborgarna. Efter lunchen besökte gruppen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Sveriges ständiga representation i EU och Svenskt Näringsliv.

Alexander Ahlfont från Sveriges ständiga representation i EU.

Möte om EU:s arktiska politik

Brysselbesöket avslutandes på onsdagen med konferensen ”Turning the ambition of the new EU Arctic Policy into a reality” anordnad av arbetsgruppen i Europaparlamentet “The Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas Intergroup (SEARICA) där Europaparlamentariker Erik Bergkvist stod värd för mötet. Tomas Mörtsell från Storuman och Region Västerbotten medverkade i eventet i egenskap av ordförande för den Arctic Task Force som inrättats i CPMR som stod som medarrangör till seminariet. Mötet fokuserade på Arktis med fokus på verkställandet och implementeringen av EU:s arktiska strategi från 2021.

Erik Bergkvist på konferensen ”Turning the ambition of the new EU Arctic Policy into a reality”.

Vi på North Sweden vill tacka för ert besök!

/Emilia Zetterlund

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information