Regionalt resurscenter och Peak innovation på besök hos North Sweden

Den 2 maj besökte representanter från Regionalt Resurscenter och Peak Innovation North Swedens kontor under en studieresa i Bryssel. Det var ett fullspäckat program som North Sweden hjälpt till med där de träffade flera organisationer aktiva inom innovationspolitiken på EU-arenan.

Regionalt resurscenter är ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med säte i Region Jämtland Härjedalen. Projektet har som syfte att fungera som en partner för företag i regionen som vill ha stöd och kunskaper om EU:s finansieringsmöjligheter för innovationsprojekt med fokus på Horisont Europa, EU:s program för forskning och innovation.  

Peak Innovation byggdes upp med stöd från EU:s regionalfond för att stötta aktörer i innovationssystem och klusterbildningar. Initialt låg fokus på specialisering inom vintersport men idag arbetar man brett för att stärka näringsliv och sysselsättning i regionen Jämtland Härjedalen. 

Flera besök och ett föredrag för North Sweden 

Regionalt resurscenter och Peak Innovation besökte Bryssel mellan den 2 och 5 maj. Från Regionalt resurscenter kom Anders Landström, projektledare, och Sara Wemstad, projektassistent, medan Jenny Nylund, projektledare, och Olle Kellström, projektmedarbetare, representerade Peak innovation. Syftet var att träffa erfarna organisationer och nätverk inom innovation på EU-arenan för att lära och utbyta erfarenheter av EU:s olika program.  

Några av de som besöktes av Regionalt resurscenter och Peak innovation var Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, det svenska forskningsinstitutet RISE, Auvergne Rhône-Alpes regionkontor och Småland, Blekinge Halland EU-Office.  

De träffade även några av North Swedens medarbetare och gav en uppdatering av verksamheterna inom Regionalt resurscenter, Peak innovationsverksamheter och innovationssystemet i Jämtland Härjedalen där de har en central roll.  

Tack för ert besök! 

/Hanna Bergman 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information