Sök EU-finansiering för projekt inom digital infrastruktur

Fonden för ett sammanlänkat Europa har öppnat en andra omgång utlysningar som riktar sig till projekt som främjar infrastruktur för digital uppkoppling, med en total budget på 277 miljoner. Ansök senast den 23 januari 2023.

Syftet med Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är att främja tillväxt, arbete och konkurrens genom specifika investeringar inom infrastruktur i Europa. CEF Digital arbetar specifikt för att finansiera projekt som bidrar till utvecklandet av välfungerande digital, sammanlänkande infrastruktur.   

CEF digital har öppnat en andra omgång utlysningar, med en total budget på 277 miljoner euro. Utlysningarna riktar sig till projekt som bland annat verkar för att säkra, snabba högkapacitetsnätverk, stamnätsinfrastruktur (inklusive kvantkommunikation) och stärka nätverken som förbinder landsbygden, avlägsna och utomeuropeiska områden samt öka digitaliseringen av transport- och energinätverk.  

Finansieringen kommer särskilt att inriktas på projekt som syftar till att förstärka infrastrukturen för så kallade ryggrads-anslutningar inom Europa och med internationella partners, inom ramen för Global Gateway-strategin. EU-kommissionen kommer också att bevilja medel till projekt som syftar till att utrusta leverantörer av viktiga tjänster i lokalsamhällen och på huvudtransportleder med 5G-anslutning. 

Nu finns det finansiering att söka för projekt inom följande områden: 

  • 5G smarta samhällslösningar  
  • 5G transportkorridorer- studie och projekt 
  • Stamnät för europeiska molntjänster- studie 
  • Sjökablar och stamnätsförbindelser 
  • Kvantkommunikation 
  • Koordination och stödåtgärder 

Utlysningarna är öppna för företag, offentliga förvaltningar och enheter från EU:s medlemsländer, utomeuropeiska territorier och länder som är associerade till CEF:s digitala program.  

Ansök här innan den 23 februari 2023.

Läs mer om utlysningarna här.

Läs mer om CEF Digital här.

Läs mer om Globala Gateway strategin här.

Läs mer om tidigare CEF Digital-satsningar i norra Sverige här.

Se Post- och telestyrelsens presentation om utlysningarna här.

/Nora Vinderå

26 Okt 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information