Stort engagemang vid riksdagsseminarium om EU:s klimatpaket och skogsnäringen

Den 30 mars anordnade Region Norrbotten ett seminarium i riksdagshuset om EU-kommissionens förslag till ny klimatlagstiftning och vilka konsekvenser det kan få för den svenska skogsnäringen. Under seminariet berättade representanter för skogsnäringen och North Sweden European Office om sin syn på klimatpaketet som går under namnet Fit for 55.

EU-kommissionens klimatpaket Fit for 55 som presenterades i juli 2021 innehåller en rad olika förslag, både revidering av befintlig lagstiftning och nya initiativ, som kan komma att försämra möjligheterna för skogsnäringen att utvecklas. Den 30 mars anordnade Region Norrbotten, tillsammans med riksdagsledamöterna Isak From (S) och Peter Helander (C), ett seminarium i riksdagshuset om EU-kommissionens klimatpaket för att diskutera förslagen och möjligheter att göra inspel i förhandlaprocesserna framöver. Vid seminariet berättade representanter för skogsnäringen och North Sweden om klimatpaketet och sin syn på hur det kan påverka skogsbruket.

Seminarium i riksdagshuset om EU:s nya klimatpaket, Fit for 55. Från vänster: Ulf Westerberg Piteå Science Park, Sven Jonsson Region Norrbotten, Lotta Rönström North Sweden European Office och Jonas Eriksson Norra skog. Foto: Jakob Lind.

- Skogen och skogsnäringen är väldigt viktiga för Norrbotten och hela norra Sverige. Nu ser vi en risk att det kommer förslag från EU som skulle innebära kraftiga begränsningar för möjligheten att bruka skog. Det kan i sin tur leda till allvarliga konsekvenser för arbetstillfällena i Norrbotten. Det är dessutom ett klimatmässigt klavertramp att inte nyttja den förnybara råvaran från skogen, säger Sven Jonsson, strateg på Region Norrbottens Stockholmskontor

Sven Jonsson, strateg på Region Norrbottens Stockholmskontor. Foto: Jakob Lind

Skogsnäringen i norra Sverige är en viktig näring som sysselsätter cirka 22 000 personer med ett förädlingsvärde på cirka 22 miljarder kronor. Skogen har även andra vitala värden inom friluftsliv och rekreation. Skogens biologiska, ekonomiska och sociala värden är avgörande för en levande landsbygd i norra Sverige.

- Det gäller att se vad skogsnäringen kan göra för klimatet och även för samhället i form av skatteintäkter och arbetstillfällen.” säger Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park.

Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park. Foto: Jakob Lind

Lotta Rönström från North Sweden-kontoret i Bryssel konstaterade att EU-kommissionens klimatpaket innebär ett flertal lagändringar som kan påverka skogsnäringen negativt, men underströk att det finns möjligheter att påverka processerna framöver.

– Riksdagen har möjlighet att skicka med budskap till dem som åker ner till Bryssel och förhandlar om de här förslagen. Det är viktigt att vi från nationell och regional nivå kommer med ett samlat budskap till EU-kommissionen och andra aktörer i Bryssel så att den slutliga lagstiftningen inte blockerar det klimatarbete som vi i Sverige gör med hjälp av skogen, säger hon.

Seminariet avslutades med en aktiv diskussion med de deltagande ledamöterna från riksdagens miljö-och jordbruksutskott, som sitter med många av de här frågorna på sitt bord, om vikten av engagemang framöver för att styra processerna åt rätt håll.

Läs mer om klimatpaketet Fit for 55, här.

Läs mer om EU:s skogsstrategi, här.

/Lotta Rönström

13 Apr 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information