Sverige behåller sin position som EU:s starkaste innovationsland

Den 22 september publicerades EU:s rankning av hur bra medlemsländerna är på innovation, och Sverige hamnade i topp i år igen. Sverige rankas som en innovationsledare och ligger särskilt i framkant när det gäller digitalisering, forskning och informations- och kommunikationsteknologi.

Varje år publicerar EU-kommissionen European Innovation Scoreboard (EIS) som är en jämförelse av hur bra EU:s medlemsländer är på forskning och innovation. Mätningen utgår från 32 indikatorer som t.ex. investeringar i forskning och innovation, patent, andel anställda i kunskapsintensiva branscher med mera. 

Länderna som är starkast på innovation klassas som innovationsledare i rapporten, och Sverige är det ledande innovationslandet inom denna grupp. Sverige presterar långt över EU-genomsnittet på många områden, t.ex. inom användningen av informations- och kommunikationsteknologi i samhället och livslångt lärande. Sveriges innovationskraft ökar också i en snabbare takt än för EU-genomsnittet.  

Sverige har de senaste åren alltid rankats högst i innovationskraft, en position som man alltså behåller även i år. Trots denna starka position framkommer det i rapporten att Sverige också har vissa relativa svagheter där man ligger under EU-genomsnittet. Det här gäller för t.ex. resursproduktivitet och export av mellan- och högteknologiska produkter. 

Norra Sverige rankas högt i innovationskraft 

Rapporten rankar länder, men 2021 publicerades Regional Innovation Scoreboard (RIS) som är ett likartat instrument men för Europas regioner. Regionernas kapacitet delas in i 12 grupper, från svagast till starkast. Västerbotten och Norrbotten hamnade i den 9:e gruppen och Västernorrland och Jämtland Härjedalen hamnade i den 8:e gruppen.  

Både övre- och mellersta Norrland klassas som starka innovatörer och bidrar på avgörande sätt till Sveriges ledande position inom innovation. I Sverige är det bara storstadsregionerna som rankades högre än norra Sverige. 

Läs rapporten här.

Läs mer om norra Sveriges rankning i RIS här. 

 

/Emil Olofsson

26 Sep 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information