Tack till Mona!

Efter närmare 13 år på North Sweden European Office slutar Mona Monsour, Senoir Adviser, sin tjänst på North Swedenkontoret i Bryssel. Under sina år har Mona haft ansvar för området Inre Marknad med fokus på transportinfrastruktur främst kopplat till det europeiska transportnätverket men även råvaror med fokus på skogsfrågor, alltsammans utifrån norra Sveriges strategiska prioriteringar. I samband med avtackningen har North Sweden ställt några frågor till Mona.

Vad är du mest nöjd med gällande ditt arbete vid North Sweden?

- Det har varit en enorm bredd och höjd på uppdraget tematiskt och innehållsmässigt vilket gett mig ett stort handlingsutrymme att planera och genomföra med teams i Sverige och i övriga Europa, ett arbetssätt och metodik som passar mig som person. Jobbmässigt att vi uppnått uppsatta mål att koppla ihop norra Sverige, och även norra Finland och norra Norge, med det europeiska transportnätverket (TEN-T) och ScanMed-korridoren, säger Mona.

Högnivåmöte i samband med Pat Coxs besök i norra Sverige, som var ansvarig samordnare vid EU-kommissionen för ScanMed-korridoren i TEN-T.

Vad kommer du att göra framöver?

- Då jag har nått mina uppsatta mål inom främst transportinfrastruktur och kopplingen till ScanMed-korridoren kände jag att det var dags att gå vidare. Det kombinerat med personliga skäl har underlättat beslutet. Nu kommer jag att ta tillvara tiden att fundera på vad jag vill ta mig an framöver. Möjligheterna är stora, det skulle inte förvåna mig om det blir något med koppling till EU-frågor på ett eller annat sätt men det skulle å andra sidan vara spännande att ta tag i någonting helt nytt, säger Mona.

North Sweden riktar ett stort tack till Mona för denna tid som en ovärderlig resurs för regionens intressen och många framgångar att visa upp på EU-arenan inom sina arbetsfält. Vi önskar Mona all lycka i framtiden!

02 Jun 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information