Tre miljarder euro från EU:s innovationsfond för att stoppa EU:s beroende av ryska fossila bränslen

Nu har EU-kommissionen öppnat en tredje utlysningsomgång för storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond med budget på 3 miljarder euro. Särskilt fokus är på prioriteringar inom REPowerEU-planen med syfte att stoppa EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland. Deadline för ansökan är den 16 mars 2023.

EU-kommissionen har inlett en tredje omgång ansökningar för storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond. Ansökningsomgångarna har skett löpande i tre år men denna omgång har ett särskilt fokus på prioriteringar inom REPowerEU-planen, som är EU:s plan för att minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland och påskynda den gröna omställningen.  

Budgeten för utlysningen har genom ökade intäkter från auktionerna inom EU:s system för handel med utsläppsrätter fördubblats till 3 miljarder euro. Syftet är att främja införandet av industriella lösningar för ett fossilfritt Europa och stoppa EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland. Utlysningen öppnade den tredje november och deadline är den 16 mars 2023.  

Följande typer av projekt kommer vara relevanta för finansiering under ansökningsomgången:  

  • Allmän utfasning av fossila bränslen. Budget: 1 miljard euro. 
  • Innovativ elektrifiering inom industri och vätgas. Budget: 1 miljard euro. 
  • Tillverkning av ren energi. Budget: 700 miljoner euro.  
  • Mellanstora pilotprojekt, det vill säga projekt som baseras på disruptiv teknik som ska bidra till en drastisk minskning av koldioxidutsläppen från alla sektorer som omfattas av fonden. Budget: 300 miljoner euro. 

Även projekt som anses vara lovande, men inte tillräckligt mogna för att få bidrag, kan få projektutvecklingsstöd från Europeiska investeringsbanken.  

Den 29 och 30 november kommer EU-kommissionen anordna webbinarium om lärdomarna från föregående ansökningsomgång respektive en informationsdag där utlysningens nyckeldrag kommer presenteras samt en genomgång av ansökningsomgångens fyra teman. Infodagarna kommer vara interaktiva med en chans att ställa frågor. Läs mer och anmäl dig här innan den 28 november.  

Läs mer och ansök innan 16 mars 2023 här. 

Läs mer om EU:s innovationsfond här. 

Läs mer om tidigare projekt i norra Sverige som tagit del av EU:s innovationsfond här. 

Läs mer om REPowerEU här. 

Läs Europaforum Norra Sveriges position om REPowerEU här.   

/Nora Vinderå

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information