Umeå och Luleå deltar i New European Bauhaus genom projektet Craft

Umeå och Luleå är de enda svenska städerna som blivit utvalda till Craft städer, bland totalt 60 städer från hela Europa. Craft-projektet är en del av EU:s Nya Europeiska Bauhaus-initiativ, finansierat av Horisont Europa och ska stödja skapandet av klimatneutrala, vackra och inkluderande städer. Med projektet tar sig Umeå och Luleå som två svenska städer in i EU:s uppmärksammade initiativ Nya Europeiska Bauhaus.

Den 29 september, i samband med de europeiska forskning- och innovationsdagarna, tillkännagavs urvalet av 60 städer över hela Europa som ansluts till Craft (Creating Actionable Futures). Craft är del av EU:s Nya Europeiska Bauhaus-initiativ (NEB), med fokus på vackra, hållbara och inkluderande sätt att bygga, bo och leva.  

Craft lanserades maj 2022 och är ett 3-årigt projektet som finansieras av Horisont Europa med åtta partners från hela Europa. I enlighet med NEB så strävar projektet till att skapa städer som är klimatneutrala, vackra och inkluderande och projektet vill placera omställningen mot klimatneutralitet i centrum hos urbana aktörer. Syftet med projektet är att engagera aktörer och intressenter så som befolkning och samhällen, fastighetsägare och hyresgäster, kulturella, konstnärliga och kreativa sektorer, universitet och konst- och designskolor. 

Anmälningar till Craft:s utlysning för städer kom från över 25 länder och av de 60 städer som till slut valdes ut, var två från Sverige; Umeå och Luleå. De ska tillsammans med Craft-nätverket, testa nya modeller av omställning, få stöd för implementering och bli förebilder för städer genom hela Europa. De utvalda städerna ansluter sig till projektets tre första deltagande städer, så kallade sandbox cities; Amsterdam, Bologna och Prag.  

Läs mer om vad projektet innebär här.

Läs mer om Craft här.

Läs North Swedens artikel om Nya Europeiska Bauhaus här.

Läs om EU:s Nya Europeiska Bauhaus (NEB) här.

/Nora Vinderå

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information