Välkommen höstens nya praktikanter: Nora och Emil!

North Sweden är mycket glada att få välkomna Nora Vinderå och Emil Olofsson som under hösten kommer stötta oss på kontoret och delta i det dagliga arbetet främst med nyhetsrapportering, omvärldsbevakning och kontorets aktiviteter.

Nora gör sin femte termin på samhällsvetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Sundsvall där hon studerar både sociologi och statsvetenskap. I sin utbildning har hon utvecklat ett intresse för demokrati, policyskapande och internationell politik. Nora är född och uppvuxen i Sundsvall men kände nu att det var dags att bredda sina vyer.

- Det har länge varit min ambition att arbeta med utvecklingen av min region. Samtidigt har jag fått ett stort intresse för internationell politik från min utbildning på Mittuniversitetet. Därför ska det bli väldigt spännande att göra min praktik i Bryssel för att få en inblick i EU:s arbete samtidigt som jag får chansen att skapa nya kontakter. 

Emil gör sin praktik inom ramen för Mastersprogrammet i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han har sen tidigare en kandidatexamen i statsvetenskap från samma universitet, och utbildningen har gett en bra förståelse för EU:s institutioner och politiska processer. 

- EU står i dagsläget inför många stora och svåra utmaningar, och det ska bli intressant att få följa utvecklingen här i Bryssel i höst. Samtidigt händer det väldigt mycket i Norrland just nu, med stora industrisatsningar. Det här presenterar både utmaningar och möjligheter för vår region, och North Sweden kan här spela en viktig roll. Därför känns det väldigt spännande att få vara en del av organisationen i höst. 

Vi önskar Nora & Emil varmt välkomna till North Sweden! 

06 Sep 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information