Vision Region Västerbotten på besök hos North Sweden

Torsdagen den 7 april besöktes North Sweden av styrelsen för fackförbundet Vision i Region Västerbotten. Direktören Mikael Janson tog emot gruppen på North Swedens kontor och presenterade verksamheten och dess roll i att lyfta fram norra Sveriges intressen på Brysselarenan.

Det är kul att besöksverksamheten börjar komma igång igen med möjlighet att ses i North Swedens nya lokaler i Bryssel. Det finns mycket av vikt för regionens aktörer  att inhämta utifrån det som händer i EU och vår omvärld med betydelse för arbetet också på hemmaplan. Denna gång var det Vision Region Västerbottens tur att besöka Bryssel där North Sweden fick en plats i deras besöksprogram. Under eftermiddagen 7 april presenterade Mikael Janson North Swedens arbete och aktuella EU-frågor för norra Sverige.  

Delegationen från Vision Region Västerbotten, tillsammans med Fackliga Brysselkontoret, hann med flera besök. Däribland Europeiska Regionkomittén, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, Europafacket ETUC, Sveriges Ständiga Representation vid EU och Alexandra Kirgios från EU Kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden. De hann även med en tur till Strasbourg för att besöka Europaparlamentet på plats under deras månadsvisa session, som var den första fullt ut fysiska på plats sedan Covid-19-pandemin slog till. 

Vi tackar Vision Region Västerbotten för ett trevligt besök! 

/Hanna Bergman 

12 Apr 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information