Ansök om att bli utnämnd till EU:s nästa innovationsstad

The European Capital of Innovations Awards (iCapital) är ett pris som årligen delas ut till de europeiska städer som bäst främjar innovation. Årets upplaga består av två kategorier, varav en av utmärkelserna riktar sig till städer med minst 50 000 invånare. Städerna bedöms utifrån fem olika kriterier och däribland förmågan att främja tillväxt och möjliggöra för innovativa ekosystem och synergier mellan olika aktörer och andra städer. Ansök till iCapital Award senast 29 juni.

The European Capital of Innovations Awards (iCapital) är ett pris som sedan 2014 delats ut till de europeiska städer som ligger i framkant gällande innovation. Syftet med utnämningen är att främja städers innovationsförmåga och att uppmärksamma goda exempel som övriga städer kan ta efter och inspireras av. iCapital Awards delas ut av Europeiska innovationsrådet (EIC), vilket är en nyhet i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa för budgetperioden 2021–2027.

Skicka in ansökan senast 29 juni

Just nu är det möjligt att skicka in en ansökan till årets upplaga av iCapital Awards 2023. I år finns det två kategorier att ansöka till, där utmärkelsen till “The European Rising Innovative City" är möjlig att ansöka till för ett flertal av norra Sveriges städer. Utmärkelsen riktar sig till städer med en befolkning på mer än 50 000 och mindre än 250 000 invånare och ger vinnaren ett pris på 500 000 euro, medan städerna som kommer på andra och tredje plats får ta del av 50 000 euro vardera i syfte att utveckla sin innovationsförmåga.  

Utmärkelsen delas ut utifrån hur väl en stad uppfyller följande fem kriterier:  

  1. Experimenterande – staden ska påvisa hur innovativa processer, koncept och styrningsmodeller främjas.  
  2. Eskalerande – ska främja tillväxten av start-ups och små samt medelstora företag. Staden ska dessutom utgöra en miljö som stimulerar tillväxt och investeringar för privata och offentliga aktörer. 
  3. Ekosystemsbyggande – ska uppmuntra till synergier mellan olika aktörer såsom industri, näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor.  
  4. Expanderande – ska agera som en förebild för andra städer att ta efter och inspireras av. Staden ska exempelvis främja spridandet av kunskap och främja kapacitetsuppbyggnad och synergier med andra städer. 
  5. Innovativ vision –staden bör ha en strategisk och långsiktigt plan för innovation, och kunna påvisa hur stadens innovativa förmåga kan främja den gröna och digitala omställningen.

Läs mer om här iCapital Awards här.

Läs mer om reglerna för att ansöka här.

Läs mer om kriterierna som ansökningar bedöms utifrån här.

Se informationsfilmen om iCapital Awards här.

Läs mer om Europeiska innovationsrådet (EIC) här.

/ Vilma Nuldén

12 Apr 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information