Ansök om att medverka i festivalen för det Nya Europeiska Bauhaus 2024

Nu har EU-kommissionen öppnat ansökan för att medverka i nästa års upplaga av Nya Europeiska Bauhausfestivalen – en festival som huvudsakligen arrangeras på plats i Bryssel och som syftar till att främja debatt, lyfta fram goda resultat och skapa engagemang kring initiativet nya europeiska Bauhaus. Organisationer, institutioner och kreatörer bjuds in för att delta med aktiviteter, projekt och evenemang som på kreativa sätt främjar ett estetiskt vackert, inkluderande och hållbart Europa. Ansök om att arrangera ett evenemang inom någon av festivalens fyra delar senast 15 september.

Nu finns det möjlighet om att medverka i den andra upplagan av Bauhausfestivalen – en festival som arrangeras av EU-kommissionen och som i år går av stapeln i april 2024. EU-kommissionen bjuder in organisationer, konstnärer, arkitekter, studenter, forskare, städer, regioner, företag, näringsliv och akademin med flera till festivalen i en ansats att involvera civilsamhället, experter och organisationer i samtal om hur vi ska leva och verka tillsammans i framtiden. 

Festivalen syftar till att skapa engagemang, debatt och inspiration samt lyfta fram goda exempel inom nya europeiska Bauhaus – ett tvärdisciplinärt miljö- och kulturinitiativ som ska addera en kreativ, social och kulturell dimension till den gröna omställningen. Bauhausfestivalen kan fungera ett strategiskt skyltfönster där aktörer från norra Sverige kan visa upp för omvärlden och Brysselarenan den kreativitet och kompetens som finns i norra Sveriges regioner, inte minst inom hållbart byggande i trä. 

Under årets övergripande tema “Resurser för alla” kommer festivalen att kretsa kring delområdena: skydd och boendemiljöer, mark och vatten, mode och människors välbefinnande mot bakgrund av den föränderliga miljön. Festivalen, som huvudsakligen kommer att arrangeras på plats i Bryssel, består av fyra övergripande aktiviteter: en konferens, en mässa, en fest och sidoevent.  

Ansök om att medverka i festivalen senast 15 september 

Nu har ansökan öppnat för att arrangera en aktivitet eller evenemang inom någon av festivalens fyra olika delar:

  1. Satellitevenemang: Ansök om att anordna ett satellitevenemang på plats i Bryssel eller på någon annan plats inom eller utanför EU, där aktören kan välja mellan online-, på plats- eller hybridformat. Satellitevenemangen kan arrangeras av aktörer som tidigare varit engagerade inom Bauhausinitiativet (exempelvis NEB-partnerprojekt, NEB-prisnominerade m.m.) men även nationella, regionala och lokala aktörer såsom offentliga myndigheter, icke-statliga organisationer och ideella organisationer som ställer sig bakom NEB:s syfte och arbete. Evenemanget bör handla om och främja åtminstone en av NEB:s värderingar och teman.
  2. Mässa: Det är även möjligt att ansöka om att medverka på festivalens mässa, som består av ett “laboratorium” och en utställning där innovativa projekt och prototyper som bidrar till Bauhausinitiativet visas upp. Här välkomnas sökanden som sedan tidigare är en del av Bauhausintiativet. Projektet måste dela NEB:s grundläggande värderingar, och åtminstone koppla samman till ett av NEB:s fyra teman.
  3. Fest: Festivalens fest är ett firande som ska förena konst och kultur, där konstnärer inom musik-, konst-, dans-, teaterbranschen m.m. välkomnas att ansöka om att genomföra ett uppträdande, utställning eller annan aktivitet. Festen kommer huvudsakligen att utspela sig i Bryssel, men det går även att medverka digitalt genom förinspelat material. EU-kommissionen ersätter resekostnader och erbjuder ett bidrag till de konstnärer som blir utvalda att medverka. Aktiviteten måste inbegripa NEB:s grundläggande värderingar och återkoppla till ett av fyra teman.
  4. Media partners: Ansök om att medverka som mediapartner under festivalveckan, vilket innebär möjlighet till att bevaka och rapportera om arrangemanget. Mer detaljer presenteras av EU-kommissionen efter det första urvalet.

Nya europeiska Bauhaus – en del av EU:s gröna giv 

Under 2021 presenterade EU-kommissionen nya Europeiska Bauhaus (New European Bauhaus, NEB).  

Initiativet består av tre övergripande värderingar som ska genomsyra arbetet:  

  • Estetik: konst och kultur som ger ett mervärde utöver funktionalitet.  
  • Hållbarhet: i harmoni med natur och miljö, genom att uppnå klimatmål samt främja cirkularitet, nollföroreningar och biologisk mångfald.  
  • Inkludering: ska uppmuntra dialog mellan kulturer, discipliner, kön och åldrar. 

Utöver de övergripande värderingarna består även nya europeiska Bauhaus av fyra följande teman: återkoppla till naturen, återfå en känsla av tillhörighet, prioritera platser och personer med störst behov och främja långsiktigt, livscykel och integrerat tänkande i det industriella ekosystemet. 

Läs mer om festivalen, hur du ansöker senast 15 september och om kraven för att medverka här.

Läs North Swedens nyhet om New European Bauhaus här.

Läs mer om när sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten genomförde ett projekt om attraktiva livsmiljöer och kompetensförsörjning inom ramen för Bauhausinitiativet här.

/ Vilma Nuldén

19 Jun 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information