Kiruna blev samlingsplats för rymdaktörer från Sverige och EU 

I början av mars blev Kiruna samlingsplats för viktiga aktörer inom rymdsektorn, som under några dagar samlades i Sveriges nordligaste stad för att medverka på konferensen Rymdforum 2023 och rymdattachébesöket för EU:s nationella rymdrepresentanter. Under besöken diskuterades utmaningar, möjligheter och behov kopplat till Sveriges och EU:s rymdindustri, samtidigt som de europeiska och svenska rymdaktörerna fick möjlighet att mötas. En punkt som utgjorde en stor del av de två konferenserna var Esranges nya anläggning Spaceport – EU:s enda anläggning med uppskjutningskapacitet av satelliter på det europeiska fastlandet. North Sweden har pratat med Stefan Gustafsson, strategichef på Swedish Space Corporation, för att få höra mer om rymdattachéernas besök i Kiruna och på Esrange.

Under några dagar i mars samlades rymdaktörer från hela Sverige och EU för att medverka på de två konferenserna som gick av stapeln i Kiruna parallellt – Rymdforum 2023 och mötet för EU:s nationella representanter för rymdfrågor, de så kallade rymdattachérna. Under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet 2023 arrangeras en rad olika EU-möten och konferenser runtom i svenska städer, där platserna för möten valts ut utifrån lokala kopplingar till respektive möte. Att rymdattachéresan gick just till Kiruna var inte särskilt oväntat, med tanke på att Kiruna bjuder på en högklassig rymdindustri och Sveriges enda rymdbas Esrange.   

Attachéresan den 5–7 mars startade med att rymdattachéerna fick medverka på konferensen Rymdforum 2023, vilket gav de svenska och europeiska rymdaktörerna chans att mötas, knyta kontakter och diskutera aktuella frågor. Därefter fortsatte besöket på rymdbasen Esrange, där EU-representanterna bland annat fick besöka Esrange Spaceport. Esrange Spaceport är en ny anläggning som lanserades under det svenska ordförandeskapets invigning i januari 2023, då EU-kommissionen och regeringen besökte Kiruna. Förutom att Esrange Spaceport är den enda platsen på det europeiska fastlandet som har uppskjutningskapacitet av satelliter, kommer basen även att användas för EU:s testprojekt med återanvändbara raketer som ska sänka kostnaderna för uppskjutningarna.   

Fokus på det svenska ordförandeskapets prioriteringar under rymdattachéernas besök på Esrange 

North Sweden har pratat med Stefan Gustafsson, strategichef på Swedish Space Corporation (SSC), som medverkade under rymdattachéernas vistelse och berättade om besöket på Esrange. Rymdattachéernas program på Esrange utgick ifrån hur den svenska rymdindustrin kan bidra till att uppfylla det svenska ordförandeskapets politiska prioriteringar i EU:s ministerråd; ökad konkurrenskraft och säkerhet samt främjande av den gröna omställningen och demokratiska värden.  

SSC lyfte fram hur samhällets alla funktioner mer och mer baseras på system placerade i rymden, vilket gör att det är viktigt att EU hänger med i utvecklingen, och särskilt utvecklar kostnadseffektiva system för att vara internationellt konkurrenskraftiga. Gällande ordförandeskapets andra prioritering, betonade SSC att rymddomänen fått en allt större betydelse inom säkerhet- och försvarssektorn, och att det är centralt att det bland annat finns tillgång till uppskjutningskapacitet för säkerhetsmässiga ändamål. De lyfte även fram att rymdsektorn har stora möjligheter till att bekämpa klimatförändringar och bidra till den gröna omställningen. Slutligen, diskuterades det hur rymden kan vara en domän som bidrar till en mer transparent och interkonnektiv värld i syfte att främja demokratiska värden. Förutom att besöka Esrange, fick rymdattachéerna även se ishotellet i Jukkasjärvi, Kirunas nya centrum och besöka Institutet för rymdfysik (IRF).  

– Vi är väldigt nöjda med besöket. Norr ska driva rymdutvecklingen i ett expanderande och högteknologiskt ekosystem, vilket vi nu närmar oss genom att norra Sverige och Esrange sätts på kartan, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.   

Konferensen Rymdforum 2023 samlade rymdaktörer från olika sektorer under temat “From Sweden to Space”  

Parallellt med attachéresan pågick konferensen Rymdforum 2023, vilket är ett återkommande evenemang som i år arrangerades av Luleå tekniska universitet i samarbete med Institutet för rymdfysik (IRF), EISCAT Scientific Association, Swedish Space Corporation (SSC), Kiruna kommun och LTU Business. Konferensen samlar olika aktörer inom svensk och europeisk rymdverksamhet, såsom universitet, myndigheter, rymdindustri, media, näringsliv och politiker – i syfte att öka informationsflödet mellan rymdaktörerna och lyfta aktuella frågor, utmaningar och behov kopplat till svensk rymdverksamhet.  

Den fyra dagar långa konferensen hade ett fullspäckat program med presentationer, utställare och seminarier på kulturcentret Aurora i Kirunas nya centrum. Temat för årets konferens var “From Sweden to Space” – vilket innebar ett stort fokus på rymduppskjutningstjänster, till följd av det stora intresset för satellit- och sonduppskjutningar för funktioner såsom nationellt försvar, väderövervakning, daglig kommunikation och jordobservation. Då Sverige är det enda medlemslandet i EU som har uppskjutningskapacitet av satelliter på det europeiska fastlandet genom Esrange Spaceport i Kiruna, diskuterades det vilka möjligheter och utmaningar Sverige och Kiruna står inför i sin nya roll.   

Konferensen bestod även av olika panelsamtal och seminarier på en rad olika teman, såsom om hållbarhet inom rymdindustrin och om säkerhet och försvar. Rymddomänen har blivit allt viktigare för säkerhet och försvar, vilket inte minst aktualiserats genom att EU-kommissionen presenterat en ny europeisk rymdstrategi för säkerhet och försvar på uppdrag av medlemsländerna. Från EU-nivå medverkade bland andra Isabella Poldrugo, EU-kommissionens biträdande enhetschef för rymdfrågor.   

/ Vilma Nuldén

Läs mer om SSC här

Läs mer om Esrange här

Läs mer om EU-kommissionens besök i Kiruna här

Bild: SSC

 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information