Kiruna i rampljuset när det svenska EU-ordförandeskapet invigdes

Den 12–13 januari vändes Europas blickar norrut när den svenska regeringen och EU-kommissionen samlades i Kiruna för den formella invigningen av det svenska ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd. Genom att bjuda in EU-kommissionen till Kiruna fick regeringen möjlighet att visa upp ett smakprov av vad Sverige har att erbjuda EU och resten av världen – som föregångare i den gröna industriella omställningen och ledande inom innovativ teknik, i kombination med storslagen och resursrik natur. I samband med EU-kommissionens besök lanserade även LKAB nyheten att Europas största tillgång till sällsynta jordartsmetaller hittats i Kiruna och EU-fastlandets första anläggning för uppskjutning av satelliter – Esrange Spaceport – invigdes. North Sweden var på plats i Kiruna för att bevaka dessa historiska och händelserika dagar.

Vid årsskiftet tog Sverige över stafettpinnen för det roterande ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd, vilket inleddes med att den svenska regeringen bjöd in hela EU-kommissionens kollegium till Kiruna den 12–13 januari. Det är tradition att EU-kommissionen besöker det nya ordförandeskapslandet för ett inledande möte men vanligtvis sker detta i huvudstaden eller andra stora städer, vilket gjorde invigningen i Kiruna, 2800 kilometer norr om Bryssel, väldigt speciell. Genom att bjuda in EU-kommissionen till just Kiruna fick regeringen möjlighet att visa upp Sverige i framkant – som föregångare i den gröna industriella omställningen och ledande inom innovativ teknik, i kombination med storslagen och resursrik natur.  

Det blev ett minst sagt händelserikt och välregisserat besök när EU-kommissionen, regeringen och ett 70-tal Brysselbaserade EU-korrespondenter samlades i Kiruna – mitt i det europeiska Arktis. Utöver själva toppmötet där prioriteringar under det svenska ordförandeskapet diskuterades blev det även en uppvisning av norra Sveriges unika besöksnäring, hållbara gruvnäring och rymdindustri i världsklass. Bland annat lanserades nyheten om jättefyndet av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna, den nya satellituppskjutningsplats Esrange Spaceport invigdes och hela EU-kommissionen övernattade på Ishotellet i Jukkasjärvi. Händelser som det har rapporterats brett om i stora europeiska medier sedan dess, ofta med den arktiska staden Kiruna som utgångspunkt.  

Regionala och lokala perspektiv på samhällsomvandlingen  

Regeringens besök i Kiruna började i det nya stadshuset Kristallen med en presentation från Kirunas tre kommunalråd Mats Taaveniku, Emilia Töyrä och Sanna Inga Poromaa, landshövdingen i Norrbottens län, Lotta Finstorp, och Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson som fick möjlighet att ge sina perspektiv på de möjligheter och utmaningar som samhällsomvandlingen innebär. Håkan Jonsson informerade om de utmaningar som samerna står inför i och med den gröna omställningen. Lotta Finstorp la vikt vid att förklara hur Norrbotten inte bara bygger gröna industrier – utan också attraktiva samhällen, med spännande jobbmöjligheter såväl som närhet till naturen och kulturen. Kommunalrådet Mats Taaveniku fick också att tala inför ministrarna om den spännande utveckling som sker i Kiruna kommun, bland annat nya gruvsatsningar och en växande besöksnäring.  

Vice ordförande i Kirunas kommunstyrelse Emilia Töyrä i samtal med klimatministern Romina Pourmokhtari i Kirunas nya stadshus Kristallen. Foto: Johan Ylitalo.

Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller finns i Kiruna 

Därefter fick regeringen och ett 70-tal EU-korrespondenter besöka LKAB:s gruva där LKAB:s VD Jan Moström tillsammans med Energi- och näringsminister Ebba Busch höll en pressträff där det presenterades stora nyheter – LKAB har gjort det största fyndet i Europa av sällsynta jordartsmetaller. I dagsläget är Europa helt importberoende av sällsynta jordartsmetaller där Kina dominerar marknaden, samtidigt som efterfrågan på dessa mineraler bedöms öka kraftigt då de behövs för exempelvis elbilar och vindkraftverk. Fyndet kan därför kommat att spela en nyckelroll för den gröna omställningen i Europa såväl som EU:s självförsörjning och fortsatta konkurrenskraft – samtliga viktiga frågor under det svenska ordförandeskapet.  

Jan Moström tillsammans med Energi- och näringsminister Ebba Busch höll en pressträff i LKAB:s gruva. Foto: Johannes Frandsen.

Jukkasjärvi första stopp för EU-kommissionen  

EU-kommissionen, med ordförande Ursula von der Leyen i spetsen, välkomnades av Sametingets ordförande, Norrbottens landshövding och Kirunas kommunalråd. I bild syns även Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-minister Jessika Roswall. Foto: Johannes Frandsen
EU-kommissionen landade in i ett vintrigt men relativt varmt Kiruna med endast någon enstaka minusgrad och fick börja sin vistelse med en natt på Ishotellet i Jukkasjärvi. Foto: Johannes Frandsen.

Spaceport Esrange – Europas oberoende tillgång till rymden via norra Sverige  

EU-kommissionens andra dag började vid Esrange Space Center utanför Kiruna där en ny uppskjutningsplats för satelliter invigdes – Spaceport Esrange – av Kung Carl XI Gustav, statsminister Ulf Kristersson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Rymdbasen är den första i sitt slag och ger EU självständig tillgång till rymden och uppskjutningskapacitet av de nya små satelliterna. Dessutom kommer basen även att användas för EU:s testprojekt med återanvändbara raketer som ska sänka kostnaderna för uppskjutningarna. "Det här är ett stort ögonblick för Europa, det är exakt den infrastruktur vi behöver", sade Ursula von der Leyen under sitt anförande och påpekade nyttan med satellitövervakning när det bland annat gäller att överblicka klimatförändringar eller trafikströmmar.

Ulf Kristerson, Ursula von der Leyen och Kung Carl XI Gustav klippte bandet vid invigningen av Spaceport Esrange utanför Kiruna. Foto: Johannes Frandsen.

Ett grönare, säkrare och friare EU 

Senare under dag två möttes regeringen och EU-kommissionen i det nya kulturhuset Aurora för att diskutera aktuella frågor på EU:s agenda och den politik som Sverige vill driva under det närmaste halvåret med fokus på säkerhet, resiliens, konkurrenskraft, grön omställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen.  

Nyckelaktörer inom den gröna industriella revolutionen i Sverige hade också arrangerat en utställning med titeln Value Chains for the Twin Transition” i Aurora, koordinerat av Svemin, där EU-kommissionen kunde få en inblick i hur de gröna värdekedjorna i norr tillsammans leder den globala gröna omställningen.

Nyckelaktörer inom den gröna industriella revolutionen i Sverige visar upp för EU-kommissionen de gröna värdekedjorna i norr under utställningen Value Chains for the Twin Transition. Foto: Johannes Frandsen

Avslutningsvis höll Sveriges statsminister Ulf Kristersson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en gemensam pressträff under fredagskvällen där kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget dominerade anförandena. Kristersson la även mycket vikt vid norra Sveriges roll i den gröna omställningen: 

Region Norrbotten är en föregångare i den europeiska gröna omställningen. Järnmalmsgruvor i kombination med fossilfri energiproduktion leder vägen för kolfri stålproduktion […] Denna del av Europa har mycket skog. Jag har påmint EU-kommissionen om den viktiga roll som bioekonomin från de europeiska skogarna spelar i övergången från fossilbaserad energi. 

På temat energi meddelade von der Leyen också att EU-kommissionen kommer komma med en reform av elmarknadens utformning:  

- Vi måste fortsätta vårt arbete för att göra energin mer prisvärd för européerna. Vi kommer att föreslå en reform av elmarknadens utformning i vår. 

Gällande konkurrenskraft behandlades det amerikanska klimatpaketet ”Inflation Reduction Act”, IRA, där farhågorna i Europa är att investeringar lockas till USA på grund av de subventioner som utlovas av paketet samt risken för ojämn konkurrens från Kina inom clean tech-sektorn. EU-kommissionens ordförande lyfte därför upp en kommande lagstiftning som ska minska Europas beroende av bland annat råvaror: 

- Denna nya lagstiftning skulle också omfatta en översyn av vissa av de tillståndskrav som vi har. Jag hör nämligen gång på gång att det alltid är tillståndsfrågan som är det mest angelägna i dessa projekt för förnybara energikällor, säger Ursula von der Leyen. 

Kiruna och norra Sverige når huvudrubriker runt om i Europa 

Ett 70-tal Brysselbaserade EU-korrespondenter var också inbjudna till Kiruna för att bevaka invigningen. Utöver pressträffarna fick korrespondenterna även ett eget besöksprogram i Kiruna där bland annat Kiruna kommun, och Kiruna Lappland och Kiruna Växer var med för att ge en inblick i Kirunas unika stadsomvandling och Kirunas näringsliv, bland annat den växande besöksnäringen och anordnade avslutningsvis en väl uppskattad hundslädestur för journalisterna.  

EU-korrespondenter på hundslädestur i Kiruna.

Att det var många stora medier på plats under besöket märks tydligt när det nu rapporteras om Kiruna och norra Sverige i alla stora europeiska medier, framförallt har fyndigheterna av sällsynta jordartsmetaller och Spaceport Esrange med EU-fastlandets första anläggning för uppskjutning av satelliter nått många huvudrubriker.  

Medarbetare från North Sweden var på plats i Kiruna under invigningen för att bevaka det historiska besöket och fick även möjlighet att träffa SVT Nyheter för att prata om betydelsen av att invigningen av Sveriges ordförandeskap tog plats i Kiruna och den uppmärksamhet som nu riktas mot norra Sveriges gröna omställning. Förhoppningsvis bidrar besöket i Kiruna till att EU-kommissionärerna får en inblick i den samhällsomvandling som redan nu sker i norra Sverige men även en förståelse för vilka utmaningar som samhällsomvandlingen medför för lokal och regional nivå. 

Hitta SVT:s Norrbottens inslag med North Swedens medarbetare här.

North Sweden anordnade under hösten en "Nyfiken på Kiruna-kväll" för att förbereda de EU-korrespondenter som besökte Kiruna. Läs mer om det här. 

North Sweden har också skrivit fram ett brev, med underskrifter av kommunalrådet Mats Taaveniku, regionrådet Anders Öberg samt North Swedens direktör Mikael Janson, samt en informationsfolder inför Kiruna-mötet som skickats till alla EU-kommissionärerna och deras team. Detta för att också från lokal nivå hälsa välkommen och lyfta fram de möjligheter och utmaningar som Kiruna, Norrbotten och hela norra Sverige samt regionerna i Northern Sparsely Populated Areas har att i samspel med EU hantera. Läs hela brevet här och hitta informationsfoldern här. 

Invigningen i Kiruna var bara startskottet – under våren följer även er lång rad av viktiga EU-möten som är placerade runt om Sverige, varav flera i norra Sverige. Läs mer om mötena i norra Sverige här.

Läs mer om invigningen av Esrange Spaceport här.

Läs Ursula von der Leyen tal under presskonferens här.

Läs om utställningen Value Chains for the Twin Transition här.

Läs om presskonferensen I LKAB:s gruva här.

Läs mer om Kiruna Kommuns besök med regeringen här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information