Konstnärlig frihet i fokus under EU-konferens i Umeå

Den 16–17 februari stod Umeå värd för en EU-konferens om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher. Konferensen anordnades inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet av det svenska Kulturdepartementet i samspel med lokala aktörer, bland annat från Umeå kommun och Umeå universitet. Konferensen samlade toppaktörer inom kultur från EU-nivå, nationell nivå tillsammans med lokala företrädare för kultursektorn.

Under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023 så arrangeras en rad EU-möten och konferenser runt om i Sverige. Platserna för mötena har i många fall valts utifrån lokala kopplingar till temat för respektive möte.   

Ett av dessa tillfällen var EU: konferensen om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher som Kulturdepartementet arrangerade i Umeå den 16–17 januari med hjälp av lokala aktörer, bland annat Umeå universitet och Umeå kommun. Valet av Umeå som värdstad var inte helt oväntad då staden utsågs till europeisk kulturhuvudstad 2014. Umeå är även den svenska kommun som under längst tid satsat mest på kulturen per capita.

Under två dagar så gästades Umeå av talare och kulturexperter från hela EU. Företrädare för medlemsstaterna och EU-kommissionen på tjänstepersonsnivå var på plats tillsammans med icke-statliga organisationer och andra företrädare för kultursektorn för att diskutera friheten att skapa. Genom att ägna konferensen åt konstnärlig frihet ville Kulturdepartementet belysa konstnärernas förutsättningar, utmaningar och möjligheter ur olika synvinklar och från olika kulturella branscher samt hur de förhåller sig emellan. Den konstnärliga friheten går under ett av de svenska ordförandeskapets fyra prioriteringsområden; rättsstatens principer och demokratiska värderingar.

Toppaktörer från EU-nivå, nationell nivå tillsammans med lokala representanter

Svenska kulturminister Parisa Liljestrand tillsammans med Håkan Jonsson styrelseordförande i Sametinget inledde konferensen. Därefter fylldes dagen av panelsamtal där olika aspekter av konstnärlig frihet utforskades. Bland annat en debatt om samisk kultur där Alexandra Xanthaki, FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter deltog. Från EU-nivå deltog EU-kommissionens direktör generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (EAC) Georg Häusler och höll i ett samtal. Den bulgariske EU-kommissionären med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor Marija Gabriel talade via videolänk där hon pratade om den kulturella och den kreativa sektorns roll i EU.

Från värdstadens håll höll Fredrik Lindegren, kulturdirektör vid Umeå  kommun och Anna Olofsson, marknadschef  höll i en programpunkt om hur kultur och kreativitet går hand i hand med hållbar platsutveckling. North Sweden fick tillfälle att intervjua Anna Olofsson efter konferensen: 

- Då konferensen anordnades i Umeå fick vi chansen att visa våra insikter i om hur kulturella och kreativa branscher agerar som en motor i den gröna omställningen, konstnärer och arkitekter är ofta pionjärer eftersom de är tidiga på ny teknik och vågar omfamna förändringar. Samtidigt är de inkluderande och normbrytande, vilket gör branschen otroligt viktig för framtidens samhällsförändringar. 

Arkitektstudenter på Konstnärligt campus visar upp bilmodeller i lera.

Umeå Universitet i blickfånget

Umeå Kommun och Umeå universitet stod värdar för konferensens middag på Konstnärligt campus. Här fick de olika verksamheterna en möjlighet att visa upp sig. Den topprankande Designhögskolan visade upp The Aurora Project, ett  internationellt samarbete mellan studenter och fordonsindustrin där de utforskat framtidens koldioxidpositiva fordon. Arkitektprogrammets studenter visade upp pågående forskningsprojekt samt fysiska modeller och ritningar framtagna av studenterna. Anna Olofsson berättade om framgången av de kreativa utbildningarna på Umeå Universitet. 

- Då nyckeln till den gröna omställningen ligger i att det blir fler verksamma i kreativa branscher ville vi visa vad som krävs för att utbilda riktigt duktiga studenter. Idag har många universitet och lärosäten dragit ner på det praktiska och valt att fokusera på teori. På Konstnärligt campus finns  toppmoderna verkstäder där studenterna kan lära sig bemästra sitt hantverk. Det var  roligt att vi under konferensmiddagen  kunde visa deltagarna  hur världsledande kreativ utbildning genomförs. 

 

Den 15 februari hölls även en förkonferensen European Creative Industry Summit vilket är en årligen återkommande konferens som initieras av European Innovation and Technology. Sveriges forskningsinstitut, RISE, arrangerade konferensen i nära samarbete med Umeå kommun och Norrlandsoperan. eXpression Umeå och Arctic Game Lab deltog tillsammans med beslutsfattare, möjliggörare och entreprenörer från de kulturella och kreativa branscherna. Syftet med konferensen var att synliggöra satsningar på kulturella och kreativa branscher från ett europeiskt till ett lokalt perspektiv samt att stärka både Umeå och Sveriges position som en kraft för innovation genom design, kultur och kreativitet. 

Delar av konferensen har spelats in och kommer publiceras på den offentliga hemsidan för det svenska EU-ordförandeskapet. Håll utkik här.

Hitta bilder från konferensen här

Läs mer om förkonferensen här

/Andreas Lindström

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information