Lanseringsevent av The Knowledge Graph Alliance på North Swedens kontor

The Knowledge Graph Alliance (KGA) höll den 10 november ett lanseringsevent på North Swedens kontor i Bryssel. KGA:s primära mål är att främja användningen av semantiska kunskapsgrafer vid hantering och analysering av industriell data. Detta görs genom att företag tillsammans utvecklar metoder att systematisera och tillgängliggöra stora datamängder för artificiell intelligens (AI), maskininlärning med interoperabilitet. KGA samlar globala storföretag som Ikea, Airbus och Michelin och leds av Industry Commons med bas i Norrmjöle, Västerbotten.

Lanseringseventet som North Swedens stod värd utgjorde inte bara en formell början av KGA utan ämnade även till att ge en blick av en framtid där semantiska kunskapsgrafer spelar en avgörande roll inom industrin och samhället i stort. Eventet samlade olika typer av relevanta aktörer, på plats fanns bland annat representanter från EU-kommissionen i form av Peter Dröll, Direktör för välstånd vid Generaldirektoratet för forskning och innovation, såväl som storföretag som IKEA, TotalEnergies, Michelin, Equinor, DNV, Siemens, och Bosch.  

Lanseringseventet var både kunskapsgivande såväl som interaktivt då både nätverkande, paneldiskussion och demonstration stod på schemat. Syftet med lanseringseventet av KGA var att ge en blick in i en framtid där semantiska kunskapsgrafer spelar en avgörande roll för att göra stora datamängder tillgängliga och begripliga för Artificiell Intelligens inom industri, samhälle och miljö.  

Inom KGA försöker företagen tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som finns innan AI kan komma till full användning inom industrin med hjälp av så kallade semantiska kunskapsgrafer. Industriföretag med automatiserade produktionslinjer genererar stora datamängder som med hjälp av AI kan optimeras för effektiviseras. Genom KGA utvecklar företagen interoperabla metoder för att göra de stora datamängderna begriplig och tillgängliga så att AI kan tolka vad den ser. De arbetar även med en licensmodell som gör det möjligt för företagen att dela med sig av sin industriella data till andra företag utan att förlora ägarskapet och gå miste om det ekonomiska värdet. En modell som kan bidra till att företag blir mer villiga att dela med sig och att samverka för att fullt ut nytja värdet av stora industriella datamängder och AI.  

Industry Commons som leder KGA, tillsammans med Michela Magas, bygger system för ett ansvarigt öppet innovationsproduktionsvärdenätverk, som möjliggör innovativa lösningar genom att kombinera befintlig industrikapacitet. 

/Julia Bergsten

Läs mer om Knowledge Graph Alliance här

Läs pressmeddelandet här

Kolla på live stream av eventet här

17 Nov 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information