Norrbottens landskapsblomma blir Sveriges första EU skyddade bär

Den 20 september antog EU-kommissionen en förordning som gör att “Allåkerbär från Norrland” nu kan märkas med EU:s skyddade ursprungsbeteckning (SUB). Allåkerbäret, som växer i Norrbotten och Västerbotten, blir därmed det första svenska bäret som blir registrerat som skyddat av EU, samt den andra produkten från norra Sverige utöver Kalix löjrom.

Allåkerbäret, eller som beteckningen lyder “Allåkerbär från Norrland”, växer i Norrbotten och Västerbotten. Bäret odlas specifikt i områden runt Umeå, Boden och Jokkmokk. Den 20 september antog EU-kommissionen en genomförandeförordning om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar om just Allåkerbär från Norrland. Antagandet innebär att allåkerbäret är det första bäret som blir skyddat enligt SUB från Sverige. Förordningen betyder att allåkerbär som odlas, plockas, rensas och bearbetas i Västerbotten och Norrbotten kan märkas med EU:s skyddade ursprungsbeteckning.   

Allåkerbärets historia  

Allåkerbärsproducenter i Norr- och Västerbotten har i många år satsat på att göra allåkerbäret EU skyddat med SUB, med syfte att göra bäret lika känt och eftertraktat i Europa som Kalix Löjrom. Det allåkerbär som nu blivit skyddat av EU är en korsning mellan det nordiska vilda åkerbäret och åkerbär från Alaska. 

Det åkerbär som historiskt sett har växt vilt i norra Sverige har minskat i tillgång på grund av pågående klimat och landskapsförändringar. I syfte att säkra tillgången till odling av åkerbär blev det vilda nordiska åkerbäret och åkerbär från Alaska korsat i Öjebyn som ett resultat av ett gediget arbete i norra Sverige under 1950 och 1960-talet. Detta skapade allåkerbäret som nu är skyddat av EU under beteckningen “Allåkerbär från Norrland”. Åkerbäret är Norrbottens landskapsblomma och brukar även kallas för “Norrlands ryska kaviar”.   

/Julia Bergsten

Läs mer om förordningen här

Läs mer om allåkerbäret här

06 Okt 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information