Utlysningtjanst

North Sweden söker nya medarbetare till Bryssel

North Sweden European Office, Norrbottens, Västerbotten, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma EU-kontor, söker två nya medarbetare till kontoret i Bryssel. North Sweden söker dels en senior advisor inom EU:s sammanhållningspolitik, dels en senior advisor inom EU:s klimatpolitik. Välkommen med din ansökan senast den 28 augusti!

Läs nedan om de två tjänsterna som North Sweden utlyser avseende rådgivare inom EU:s sammanhållningspolitik samt rådgivare inom EU:s klimatpolitik. Ansökan till tjänsterna sker via Umeå Universitet på länkarna nedan och anställningen är baserad i Bryssel på så kallade utstationeringskontrakt (URA) och innebär mycket resor. 

North Sweden utlyser följande tjänst: Bli del av vårt team för att växla upp norra Sveriges utvecklingspotentialer med stöd av EU 

Rådgivare inom EU:s sammanhållningspolitik 

Huvudsakligt arbetsområde är att bevaka den så kallade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, och att inom detta agera för regionens intressen på EU-arenan i nära samverkan med aktörerna på hemmaplan, såsom Kommuner, Regioner, Universitet och näringsliv. Arbetet inbegriper utöver EU:s olika insatser för regional utveckling att också följa exempelvis EU:s arktiska agenda och landsbygdsutvecklingsinitiativ med flera områden som utifrån EU:s satsningar på utveckling och konkurrenskraft kan bidra till regional utveckling i alla olika delar av norra Sverige. 

Läs mer om tjänsten som rådgivare inom EU:s sammanhållningspolitik och kvalifikationskrav och skicka in din ansökan senast 28 augusti här 

North Sweden utlyser följande tjänst: Bli en del av vårt team för ett klimatsmartare Europa! 

Rådgivare inom EU:s klimatpolitik.  

Huvudsakligt arbetsområde är att bevaka och bidra med norra Sveriges perspektiv i EU:s policy- och lagstiftningsprocesser samt hur regionens aktörer kan dra nytta av EU:s olika stödstrukturer inom grön omställning avseende klimat, miljö, energi och råvaror såsom mineraler, metaller och skog samt jordbruk, livsmedel och bioekonomi i bred meningArbetet inbegriper såväl policypåverkansarbete gentemot och i direkt dialog med viktiga aktörer i EU, som att samordna olika lokala och regionala aktörer för att i hemmaregionerna kunna genomföra EU:s policys med stöd av EU:s ”programerbjudanden”.  

Läs mer om tjänsten och kvalifikationskrav som rådgivare inom EU:s klimatpolitik och skicka in din ansökan senast 28 augusti här 

Välkommen med din ansökan! 

För frågor och information, kontakta Mikael Janson, Direktör, North Sweden European Office, telefon: +46 (0)705 23 57 01 e-post: mikael.janson@northsweden.eu 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information