Palmadeklarationen: EU:s turismministrar vill se en mer socialt hållbar turismsektor

Den 30–31 oktober 2023 gick den årliga upplagan av Europeiska turistforumet (ETF) av stapeln i Palma, Spanien. Där samlades EU-ländernas offentliga myndigheter med ansvar för turism, företrädare för turistnäringen och turistmålen, internationella turistorganisationer och EU-institutioner. Under dagarna antogs bland annat den nya Palmadeklarationen och dessutom diskuterades åtgärder och bästa praxis för att stödja övergången till ett hållbart turismekosystem.

Varje år organiserar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd och EU-kommissionen det europeiska turismforumet i det land som för närvarande innehar ordförandeskapet. 

Den 30 oktober under Europeiska turistforumet 2023 var temat 'Den konkurrenskraftiga och hållbara dimensionen av turism i Europa' och fokuserade på social hållbarhet inom turism och de prioriteringar som Spanien har satt under sitt ordförandeskap i ministerrådet. Prioriteringarna inkluderade att skapa indikatorer för att mäta turismens hållbarhet, utbildning för arbetstagare inom turism på samhällsnivå och att upprätthålla en balans mellan turister och lokalbefolkning i områden med hög turistintensitet. 

Dagen inkluderade bland annat tre rundabordssamtal om framsteg inom att skapa ett mätverktyg för att bedöma social hållbarhet inom turism, samtal om turistboende och behovet av att upprätthålla en balans i städer, samt rundabordssamtal om bästa praxis inom hållbar turismsysselsättning med fokus på arbetstagarnas behov inom sektorn och de offentliga politiska åtgärder som kan stödja detta. 

Det informella turismminstermötet i Palma 

Den 31 oktober hölls ett informellt möte för EU:s turismministrar på Hotel Palacio de Congresos i Palma de Mallorca. Under mötet undertecknade de Palmadeklarationen, där ministrarna stödjer en väg mot social hållbarhet inom EU:s turismsektor. Mötets huvudfokus var social hållbarhet inom turismsektorn, med betoning på att förbättra samexistensen mellan turister och lokalbefolkningen samt att uppnå en balans som gynnar alla parter. Det spanska ordförandeskapet inser vikten av att inkludera den sociala aspekten av turism i sin agenda för att skapa en mer motståndskraftig sektor, särskilt i kristider. 

Palmadeklarationen: "Vägen mot social hållbarhet inom turismen i EU" 

I den antagna Palmadeklarationen klargörs målet att främja en ny hållbar modell för turism i Europa. Denna modell bör vara mer miljövänlig, digital, inkluderande, motståndskraftig och anpassningsbar för att möta framtida utmaningar. Målet är att skapa fler jobb, uppnå ekonomisk tillväxt och säkerställa långsiktigt välbefinnande för alla inom turismsektorn, särskilt lokalbefolkningen. 

Deklarationen uppmanar också till samarbete mellan medlemsländerna inom turismsektorn, inklusive utbyte av bästa praxis och genomförande av gränsöverskridande projekt. 

Medlemsstaterna åtar sig att stödja forskning, kunskap och innovation inom turismen, främja företagens konkurrenskraft inom branschen och skapa en positiv miljö för dess utveckling. Särskild uppmärksamhet riktas mot små och medelstora företag, mikroföretag samt turismaktörer på landsbygden och i mindre tillgängliga yttersta randområden. Slutligen innebär Palmadeklarationen att medlemsstaterna åtar sig att göra turismsektorn mer hållbar och inkluderande med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är ett viktigt steg för att sätta turism högt upp på EU:s agenda. 

/Alexander Castwall 

Läs mer om Palmadeklarationen här

Läs mer om rundabordsamtalen här

Läs mer om turismministermötet här

06 Nov 2023 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information