Stort tack till vårens praktikanter Vilma och Andreas!

Efter en händelserik vår är det dags för North Sweden att tacka våra fantastiska praktikanter, Vilma Nuldén och Andreas Lindström, för deras tid på kontoret i Bryssel under våren 2023. Efter en intensiv och lärorik vår är det dags att säga hejdå till praktikanterna Vilma Nuldén och Andreas Lindström och tacka dem för deras insatser på North Swedens kontor i Bryssel. Under våren har Vilma och Andreas bistått kontoret i det dagliga arbetet och arbetat med omvärldsbevakning och nyhetsrapportering. Vilma och Andreas har varit en stor tillgång för kontoret och vi önskar dem lycka till i framtiden.

Med bakgrunden av det svenska ordförandeskapet i ministerrådet har våren präglats av besök, evenemang och konferenser som praktikanterna deltagit vid och rapporterat om. Ett av de centrala fokusområdena har varit utvecklingen av EU:s klimatpaket Fit for 55 som genomsyrat flera av North Swedens arbetsområden. 

Andreas har särskilt ägnat sig åt regionalpolitiken, där arbetet med att bevaka debatten om den framtida sammanhållningspolitiken har varit av central betydelse, likaså EU:s transportpolitik. Inom transportpolitiken har det också varit en spännande vår med förhandlingar som kommer vara viktiga för norra Sverige. Vilma har fokuserat på EU:s innovations-, klimat, energi- och skogspolitik där det även där hänt mycket och presenteras omfattande lagförslag och initiativ på området.  

Vad tar du med dig från din praktikperiod på North Sweden i Bryssel?   

Andreas 

Sedan barnsben har jag varit en passionerad anhängare av det europeiska samarbetet. Det har drivit mig att fördjupa min kunskap inom EU-politik genom att ta flera fördjupningskurser och ägna min fritid åt att fördjupa mig i ämnet. Teoretisk kunskap är viktig, men den verkliga förståelsen för hur europeisk politik fungerar har jag fått genom min tid i Bryssel. Vissa saker kan helt enkelt inte läras genom böcker. Ett utmärkt exempel på detta är hur aktörerna samverkar - medlemsstaterna, institutionerna, regionerna och de privata intressena. De har alla något att lära av varandra, och det blir tydligt att bästa resultat uppnås när alla får göra sin röst hörd. Som representant för norra Sverige har jag nu haft möjligheten att aktivt delta i och observera dessa maktförhållanden på nära håll, vilket har varit mycket lärorikt. 

Mer specifikt har jag fått fördjupa mig i det övergripande regionala utvecklingsarbetet samt transportpolitiken. Hela Europa står inför svåra utmaningar, där vi behöver ställa om våra samhällen till klimatneutrala samtidigt som vi måste skydda konkurrenskraften för att behålla det välstånd vi har vant oss vid. Med den är jag otroligt stolt över att kunna bidra till norra Sveriges intressen, som är en förebild för den gröna omställningen i hela världen. 

På ett mer personligt plan så måste jag hur fantastiskt öppet Bryssel är. Jag tar en händelse för någon vecka sedan som ett exempel. Vid en sommarmottagning på Scotland House, där det bjöds generöst på Skottlands mat och drycker, minglade jag fritt med både chefer på generaldirektorat, diplomater och parlamentsledamöter. En viktig insikt, särskilt för unga människor, är att det går bra att prata med alla – oavsett rang eller nivå. Detta är något jag kommer ta med mig till framtida uppdrag. 

Vilma 

Jag har lärt mig otroligt mycket under min tid på North Sweden och tar med mig nyförvärvade kunskaper inom många olika områden såsom EU:s policyprocesser, det regionala utvecklingsarbetet och kontorets olika sakområden. Prakttiden på North Sweden har helt enkelt gett mig en gedigen överblick och förståelse över hur EU fungerar i praktiken och över hur saker hänger ihop.  

Jag har dessutom haft förmånen att få inrikta mig lite extra på innovations-, energi-, klimat- och råvarufrågor, vilket är frågor som oerhört spännande med tanke på det omställningsarbete som sker i våra regioner. Att arbeta med kunniga och engagerade kollegor har såklart också varit ett stort plus!  

Vad har ni för tips till de som funderar på att göra praktik i Bryssel?   

Andreas 

Det första man bör tänka när man överväger möjligheterna i Bryssel är det finns en mångfald av möjligheter för alla typer av kompetenser. Här finns representation från en mängd olika branscher, och varje termin erbjuds tiotusentals olika praktikplatser. Oavsett om du strävar efter en EU-karriär, vill etablera dig inom näringslivet eller arbeta för en människorättsorganisation finns det möjligheter. En praktiktermin i Bryssel ger en global insikt som är svår att få på hemmaplan. 

Det andra är att man inte ska vara rädd att söka. Det finns faktiskt för få svenskar i Bryssel, särskilt inom EU-institutionerna. Så tveka inte att ta steget och ansöka. 

Vilma 

Precis som Andreas tipsat om rekommenderar även jag att söka brett. Det finns en uppsjö av olika organisationer och institutioner i Bryssel inom alla tänkbara politik- och sakområden. Fundera på vad du är intresserad av att göra och vad du vill få ut av din praktikperiod, och sök sedan! 

Jag vill även slå ett slag för Bryssel som trots sitt stundtals lite tråkiga rykte är en fantastisk och social stad med ett roligt utbud. Det är dessutom bra stad att vara nyinflyttad i, i och med att det finns så många andra praktikanter och likasinnade personer som också är nya i staden.  

Vad ska ni göra efter praktiken?    

Andreas 

Jag blev klar med mina universitetsstudier nu i vår. Det fanns någon tanke att jag möjligen skulle stanna i Bryssel men till hösten väntar det nya äventyr i Stockholm. Mer än så säger jag inte nu. Håll utkik och släng iväg en hälsning här

Vilma 

Jag flyttar tillbaka till Stockholm för att fortsätta min tjänst inom statlig myndighet. Jag har däremot trivts väldigt bra i Bryssel och att arbeta på EU-arenan, så förhoppningsvis är jag kanske tillbaka här i framtiden! 

Vi på North Sweden riktar ett stort tack till Vilma och Andreas samt önskar dem lycka till i framtiden! 

20 Jun 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information