Tyck till och anmäl intresse till konferens för små och medelstora innovativa städer

Välkommen att delta på konferens om smarta städer 22-23 maj 2024 som North Sweden anordnar tillsammans med andra region- och stadskontor i ett nätverk för små och medelstora innovativa städer (SMC-nätverket). North Sweden organiserar varje år en workshop som fokuserar på smarta städer, inklusive energisystem, lokaltrafik och avfallshantering.

Syftet med konferensen är att lyfta fram innovationskraften i mindre städer på EU-arenan.   

Under dessa workshops ger EU-kommissionen information om finansieringsmöjligheter och städerna håller i egna pass där de presenterar en lösning eller ett problem i ett grundläggande stadie som tillsammans utvecklas till en projektidé på plats. Dessa workshops pågår i ca 45 minuter och sker i parallella spår där övriga deltagare väljer den workshop som ligger nära deras egna utmaningar. Programmet kombineras även med en dialog om mindre städers möjligheter att bidra till EU:s ambitioner om hållbara och smarta städer som ibland begränsas enbart till stora städer. 

En delegation med representanter från Västernorrlands kommunförbund, Sundsvall kommun, Luleå kommun, Åre kommun, Peak Innovation och RISE för att prata om hållbar stadsutveckling i tider av samhällsomställning under 2023 års konferens. Norra Sverige delegationen arrangerade då en workshop tillsammans med North Sweden som behandlade behovet av kompetens i europeiska städer i ljuset av den gröna omställningen.  

Arbetet pågår nu med att planera för 2024 års upplaga som kommer äga rum 22-23 maj i Bryssel och vi välkomnar nu intresseanmälningar för arrangemang av workshops. Totalt har North Sweden tio platser att fördela till regionens aktörer och vi ser gärna en spridning mellan regioner och mindre och större kommuner.  

Svara på frågeformuläret nedan för att framföra vilka frågor ni skulle vilja fokusera på. Svaren kommer sedan att användas som inspel till programmet. Svara innan den 26 januari. 

Svara på frågeformuläret innan den 26 januari här

Läs mer om 2023 års upplaga här

Kontakta Niklas Johansson här: niklas.johansson@northsweden.eu 

 

20 Dec 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information