Tyck till om hur EU ska utforma en säker och hållbar rymdverksamhet inom EU:s rymdlagstiftning

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter i samband med en konsekvensbedömning och förslag till förordning gällande en säker och hållbar rymdverksamhet inom EU:s rymdlagstiftning. Målet med initiativet som nu är uppe för förslag är att säkerställa en säker och hållbar användning av rymden samt att förbättra skyddet och resiliensen hos alla rymdsystem, rymdverksamheter och rymdtjänster i EU. Samrådsperioden för att lämna synpunkter är öppen till 28 november.

Rymdsäkerhet en prioriterad fråga för EU-kommissionen 2024 

EU-kommissionen överväger för första gången att lägga fram ett initiativ som syftar till att göra rymdverksamheten inom EU mer säker och hållbar. Det främsta fokusen i förslaget gäller säkerhets-, resiliens- och hållbarhetskrav för rymdverksamhet. Det finns ännu inga internationella regler på området vilket innebär att medlemsländernas nationella regler skiljer sig åt. En konsekvensbedömning kommer att genomföras för att förbereda initiativet. Den kommer sedan att tas i beaktning i kommissionens förslag om initiativets omfång och form.  

EU-kommissionens initiativ kommer efter att Sverige under sitt ordförandeskap i EU januari 2023 lyfte hållbar och rättvis rymdverksamhet som en av sina prioriteringar. Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel anordnade bland annat ett seminarium med rubriken ”Space as global commons” 15 februari 2023 som ett led i detta arbete.  

Målet med EU-kommissionens initiativ om en säker och hållbar rymdverksamhet 

Målet med initiativet som nu är uppe för förslag är därtill att säkerställa en säker och hållbar användning av rymden samt att förbättra skyddet och resiliensen hos alla rymdsystem, rymdverksamheter och rymdtjänster i EU. Mer specifikt syftar initiativet till att begränsa riskerna för störningar och kollisioner mellan objekt i rymden, öka resiliensnivån kollektiv för EU och de nationella rymdsystemen och tjänsterna, hett genomgående krav för rymdsäkerhet, resiliens och hållbarhetskrav i hela EU, säkerställa en konkurrenskraftig  forskning och industri inom EU samt jobba mot en klimatneutral rymdverksamhet och säkerställa en rättvis användning av rymden. 

Tyck till om hur EU ska utforma nya regler för säker, motståndskraftig och hållbar rymdverksamhet 

Slutsatserna för samrådet kommer att bidra med underlag till konsekvensbedömningen. Målgrupperna som samrådsstratgein speciellt riktar sig till är satellitoperatörer, satellitövervakningstjänster, satellittillverkare, leverantörer av uppskjutningstjänster och astronomer. Ett allmänt offentligt samråd inleddes i oktober och går att svara på fram till 28 november. 

Norra Sverige och rymd 

Norra Sverige har varit i stort fokus när det kommer till rymddisksursen i EU. Under det svenska ordförandeskapet i EU var Kiruna centralt inte minst på grund av att det är det enda stället på det europeiska fastlandet som har uppskjutningskapacitet av satelliter genom rymdbasen Esrange Spaceport samt bjuder på en rymdindustri i världsklass. Luleå Tekniska Universitet (LTU) är också framstående när det kommer till rymdforskning. Under rymdattachébesöket för EU:s nationella rymdrepresentanter som tog plats i Kiruna i mars 2023 så framgick det att rymddomänen fått en allt större betydelse inom säkerhet- och försvarssektorn, och att det är centralt att det bland annat finns tillgång till uppskjutningskapacitet för säkerhetsmässiga ändamål. De lyftes även fram att rymdsektorn har stora möjligheter till att bekämpa klimatförändringar och bidra till den gröna omställningen. Vidare diskuterades det hur rymden kan vara en domän som bidrar till en mer transparent och interkonnektiv värld i syfte att främja demokratiska värden.  

/Julia Bergsten

Läs om initiativet och lämna synpunkter innan 28 november här

Läs om rymdattachébesöket för EU:s nationella rymdrepresentanter här

Läs om norra Sverige under Sveriges ordförandeskap i EU här

 
 

03 Nov 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information