Vänstern i Region Norrbotten på besök hos North Sweden

Den 4 september fick North Sweden-kontoret höstens första studiebesök då Vänsterpartistiska fullmäktigegruppen i Region Norrbotten var på studieresa i Bryssel. Under besöket gav Mikael Janson, direktör på North Sweden, en genomgång av vad som rör sig på Brysselarenan och North Swedens påverkansarbete. Det fanns även tid för dialog om bland annat skogsfrågan och utmaningar kopplat till kompetensförsörjning och infrastruktur i norr.

Vänsterpartiet Norrbotten gjorde i början av september en studieresa till Bryssel för att träffa olika relevanta aktörer och besöka EU-institutioner för att inför den nya mandatperioden på hemmaplan uppdatera sig om politiken i EU med påverkan på norra Sverige. På agendan stod bland annat besök hos Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk och besök på Sveriges Kommuners och Regioners Brysselkontor.  

Ett av stoppen för resan var hos North Sweden där direktören Mikael Janson tog emot. Gruppen fick en introduktion till varför det är viktigt att ha regional- och lokal representation i Bryssel, samtidigt som de fick lära sig mer om hur North Sweden arbetar för att lyfta fram norra Sveriges perspektiv och intressen på Brysselarenan. Där lyftets bland annat behovet av långsiktighet och att bredda perspektiven hos aktörerna i EU att också förstå glesbygdens och mindre städers förutsättningar i den europeiska arktiska regionen lyftes fram. 

Mikael gav bland annat en uppdatering av den pågående OECD-studien över Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i norra Sverige, Finland och Norge som finansieras av EU-kommissionen. Syftet med studien, som går under namnet Stöd till genomförandekapaciteten för hållbar grön utveckling i de nordliga glesbefolkade områdena i det europeiska Arktis (NSPA), är att stärka samverkan och strategier för norra Sveriges och övriga NSPA-regioner att genomföra den gröna och digitala omställningen i det europeiska Arktis. Arbetet med studien under ledning av OECD kommer vara en viktig del i norra Sveriges synlighet och utfallet på EU-nivå, med avsikt för att stärka det egna utvecklingsarbetet och för att befästa sig som en central del i EU:s gröna och digitala agenda.  

North Sweden tackar för besöket!

Vid frågor om studiebesök, kontakta maria.bostrom@northsweden.se. 

13 Sep 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information