Ansök om internationellt pris för unga entreprenörer från Arktis

Varje år delar Trân Family Foundation och International Polar Foundation ut Laurence Trân Arctic Futures Award till en ung arktisk entreprenör i samband med Arctic Futures Symposium. Nu har International Polar Foundation och Trân Family Foundation öppnat ansökan för 2024 års pris. Priset består av 7.500 euro, ansökningen stänger 27 september och riktar sig i Sverige till entreprenörer under 35 år bosatta och med verksamhet i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Med syfte att stödja och främja hållbar innovation i Arktis etablerades priset Laurence Trân Arctic Futures Award av Trân Family Foundation och International Polar Foundation (IPF) år 2022. Priset består av en summa på 7500 euro och ämnar till att fånga den mångfald och de möjligheter som finns i arktiskt genom unga entreprenörer. Ansökningsomgången för år 2024 har öppet till 27 september och vinnaren presenteras på det årliga Arctic Futures Symposium, som i år, 2024, äger rum andra och tredje december i Bryssel där vinnaren kommer att få chansen att presentera sitt projekt för intressenter och beslutsfattare från hela Arktiskt såväl som på EU-nivå.  

Ansökningskrav 

Entreprenörer som är under 35 år och vars företag är registrerat och har sin primära verksamhet i Arktis kan ansöka om priset. För Sverige innebär det Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Prissumman uppgår till 7500 euro och förväntas användas för att finansiera och utveckla verksamheten av projektet. Företaget måste vidare vara en nystartad verksamhet, det får inte heller vara ett dotterbolag eller en del av ett större väletablerat företag eller firma. 

Sökande från tidigare år som inte vann priset uppmuntras att ansöka igen. Tidigare vinnare av Laurence Trân Arctic Futures Award är inte berättigade att ansöka om priset igen. Däremot får tidigare vinnare ansöka om priset igen med ett helt annat projekt än det för vilket de vann priset. 

Vinnaren koras av en jury med experter från hela Arktis utifrån fem kriterier: 

Hur miljömässigt hållbar verksamheten är 

  • I vilken utsträckning företaget hjälper det arktiska samhället där det är baserat och det bredare Arktis (social hållbarhet) 
  • Hur innovativ affärsidén eller modellen är 
  • Hur mogen verksamheten är (skalbarhetspotential, gränsöverskridande expansion) 
  • I vilken utsträckning Laurance Trân Arctic Futures Award kommer att ha en positiv inverkan på företaget och det lokala arktiska samhälle där det är verksamt 

Skicka in ansökan senast 27 september till events@polarfoundaiton.org

Läs mer om vad ansökan ska innehålla och priset här

Foto: International Polar Foundation - Francesca Fiore.

03 Jul 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information