Europadagen 2024: Gör din stämma hörd genom att lägga en röst!

Idag är det Europadagen som firas runtom i EU. Det är en ledig dag, men arbetet i EU står aldrig still. Det är en tid när Europa åter befinner sig i ett krigstillstånd. Det kan vara värt att påminna sig om att utan EU så hade utvecklingen sett helt annorlunda ut. Inget talar för att det hade varit fördelaktigt för särskilt små länder om dragkampen, som idag är inom EU, hade varit att alla gått fram var för sig. I realiteten innebär det att gå i ledbanden för de riktiga stormakterna som är Kina och USA och för Europas del även förstås Ryssland. EU har sedan Rysslands brutala krig i Ukraina kunnat visa på en styrka i att hålla samman, som förvånat många. Genom medlemskapet i EU tvingas länderna att sitta runt det gemensamma förhandlingsbordet och komma överens. Det knakar dock allt mer i fogarna och de krafter som vill skapa split och splittring ska inte underskattas.

Stora och viktiga frågor i vågskålen för Europa! 

Om en månad är det Europaparlamentsval. Debatten om EU:s vägval går hög runtom i Europa. I Sverige handlar bevakningen så här långt mer om Eurovision och alla detaljer i ett amerikanskt val långt senare. USA har givetvis stor betydelse för hur det går i kriget och för Europas framtid. Viktigare är ändå vilka vägval EU självt gör. Där har Europaparlamentet ett betydligt större inflytande än vad debatten kan ge sken av. Särskilt om nationella tolkningar av i grunden ganska rimliga EU-regler får samtalet att handla om att tillåta eldning eller inte och vad annat som kan råka poppa upp. Det skapar en rökridå för det som väljarna i EU nu har att ta verklig ställning till: Hur skapar vi fred och välstånd i en allt oroligare värld? Det går det att ha olika syn om det, men det finns bara ett sätt att påverka vilken väg det blir, om ingen annan ska bestämma det, och det är att gå och rösta. Den här gången är det på allvar, om någon tidigare trott något annat.  

Det kan vara värt att påminna sig om detta på Europadagen, som firas till åminnelse av när den franska utrikesministern Robert Schuman efter ett andra förödande världskrig lade fram sitt förslag om en samverkan mellan länderna i Europa. Detta för att säkra fred och utveckling genom en Kol- och Stålunion för att tillförsäkra att arvfiender inte kan upprusta militärt utan kontroll och på andra sidan tvärtom etablera byggelement för en framtid i gemenskap. Helt enkelt det som idag blivit en Europeisk Union. I den meningen har norra Sverige alltid varit medlem i EU, eller i alla fall så har regionens stålindustri varit det. Idag finns knappast ett område som inte på ett eller annat sätt är kopplat till EU och därmed processer vi i våra regioner är inne i och medskapar. EU blir det vi gör det till. 

Norra Sverige är viktigt för EU:s framtid! 

North Sweden jobbar som norra Sveriges länk till EU och att påverka viktiga frågor med betydelse för regionens möjligheter till hållbar utveckling. Det förankras i hemmapolitiken via de olika samverkansplattformar som finns för det, såsom Europaforum Norra Sverige, som är en unik samverkan för norra Sveriges delaktighet i EU. När möjlighet ges försöker kontoret också att bidra till bredare perspektiv på norra Sverige i EU till också andra än de mitt i processerna. Norra Sverige spelar roll i EU.  

Det var därför exempelvis roligt att för North Sweden genom direktören Mikael Janson ta ut Europadagen lite i förskott genom att få chans att på inbjudan prata för över 200 intresserade åhörare vid Senioruniversitetet i Örnsköldsvik den 16 april, som också lockade två gymnasieklasser. Det är lite utanför det ordinarie arbetet, men det är också en del av att, när det är möjligt, bidra till att förankra EU på hemmaplan i en tid när bruset stör ut de riktigt viktiga frågorna som står på spel och att kunna slå ett slag för vikten av det annalkande valet. Ett val som varje röstberättigad medborgare i EU faktiskt kan påverka.  

Med det sagt: Glöm inte att rösta! 

/Mikael Janson

08 Maj 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information