Lärorika dagar under Luleå kommunstyrelses besök i Bryssel

Mellan 19–21 februari besökte delar av Luleå kommunstyrelse och tjänstepersoner Bryssel. Under dagarna fick gruppen bland annat träffa representanter från EU-kommissionen, Europeiska Regionkommittén, samt besöka Natos huvudkontor och Jakop Dalunde (MP) på Europaparlamentet. Gruppen fick även en dragning av North Swedens direktör Mikael Janson och övriga medarbetare på kontoret om hur North Sweden European Office arbetar för att lyfta fram norra Sveriges perspektiv i Bryssel.

Syftet med Luleå kommunstyrelses arbetsutskott och gruppledares besök i Bryssel, tillsammans med berörda tjänstepersoner, var att skapa bättre förståelse för hur politiken i EU fungerar och dess betydelse för Luleå kommunstyrelse, lära mer om regional utveckling och dess anknytning till EU, få en större inblick i EU-projekt och finansiering samt få större insikt om möjligheter till påverkansarbete gällande viktiga frågor för Luleå och regionen.  

North Sweden European Office – Norra Sveriges hem i Bryssel  

Besöksgruppen landade i Bryssel 19 februari med mål att få en större inblick hur vi här i Bryssel arbetar med frågor som avser hög relevans för norra Sverige, intressefrågor för gruppen var bland annat transport och industri. Väl på plats påbörjades första dagen med ett välkomnande av Mikael Janson, Director på North Sweden European Office, som förklarade vad North Swedens roll är på både den regionala och europeiska spelplanen. Vidare förklarade Janson mer specificerat hur det dagliga arbetet för anställda vid North Sweden ser ut och gick detaljerat in på de olika policyområdena som kontoret jobbar med.

Efter en kortare kaffepaus var det dags för nästa presentation av North Swedens egna Lotta Rönström, som fokuserade på transportpolitik. Rönström förklarade specifikt varför North Swedens arbete gällande transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har varit så viktigt och vad det innebär för framtidens järnväg i norra Sverige. 

Natos högkontor stod värd för ett besök 

Efter två presentationer på North Swedens kontor begav sig besöksgruppen tillsammans med personal från North Sweden, iväg till NATO. Där fick gruppen en presentation av Carl-Magnus Eriksson, Ministerråd på Sveriges Delegation vid Nato, och Ingvar Lindholm, Försvarsråd. Eriksson och Lindholm förklarade hur dess vanliga arbete ser ut, såväl som hur Sveriges nutida samt framtida roll i Nato kan se ut, och hur det kan komma att påverka Luleå kommun. Eriksson och Lindholm svarade sedan på frågor från gruppen. 

Finansieringsmöjligheter presenterades för kommunen 

Andra dagen inleddes med en presentation av Niklas Johansson, Senior rådgivare på North Sweden, där Luleå kommunstyrelse fick en överblick om framtiden för EU:s finansieringsmöjligheter för Luleå inom forskning och innovation. Bland annat pratade Johansson om EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa, förordningen för netto-nollindustrin samt EU Social Climate Fund som ska gå till de privatpersoner och småföretag som drabbas hårdast av insatserna för klimatomställningen. 

Arktiska frågor stod på agendan  

Näst på agendan stod ett möte med Raphael Goulet, Enhetschef med ansvar för arktiska frågor vid EU-kommissionens Generaldirektorat för havsfrågor och fiske (DG Mare). Mötet behandlade EU:s arktiska politik och öppnade upp för en bra dialog mellan parterna. Bland annat diskuterades behovet av arbetskraft och att få personer att stanna i norra Sverige i och med den industriella tillväxten. 

Norra Sveriges arbete på EU-nivå i skogsfrågan 

Efter mötet med DG Mare var det North Swedens Gölin Carina Christiansen tur att prata om skogsfrågor. Under presentationen stod den nya avskogningsförordningen i centrum och hur norra Sverige har jobbat på EU-nivå för att påverka förordningens implementering. Mer specifikt lyfte Christiansen upp geolokalisering och definitionen av skogsförstörelse och primärskog som används i förordningen, där båda medför hårda konsekvenser för Sveriges skogsindustri. 

Samverkan mellan Sveriges kommuner och regioner i Bryssel  

Gruppen bar sedan vidare till Sveriges kommuner och regioner (SKR) kontor, där Lotta Dahlerus och Ulrika Palm presenterade vad SKRs roll på Brysselarenan är, hur de jobbar och en översikt över dess jobb i förhållande till den Europeiska Regionkommittén såväl som till de olika regionkontoren i Bryssel. Avslutningsvis berättade Dahlerus och Palm vilka frågor SKR har prioriterade på Brysselarenan just nu, där exempelvis TEN-T utgör en sådan prioriterad fråga. 

Smart och hållbar statsutveckling med Cities Northern Netherlands 

Sist men inte minst fick besöksgruppen en presentation av Pieter Faber, Head of the EU office Cities Northern Netherlands. Temat för presentationen var “Smart och hållbar statsutveckling” där ett lokalt perspektiv från norra Nederländerna med dess utmaningar såväl som möjligheter presenterades. Gruppen fick sedan chans att fråga frågor och diskutera likheter och skillnader mellan Luleå och städerna som Faber jobbar med.  

Regioner på en europeisk nivå 

Sista dagen för Luleås besök inleddes på Europeiska Regionkommittén där de fick möjligheten att träffa Lisa Holmlund Prutsch, Administratör vid direktorat A. Europeiska Regionkommittén, som är ett rådgivande EU-organ, består av lokala och regionala folkvalda företrädare från EU-länderna där syftet är att framföra synpunkter på EU-lagstiftning som direkt påverkar regioner och kommuner. Holmlund Prutch förklarade hur det dagliga arbetet går till och hur det kan ha inverkan på lagstiftning som angår kommuner och regioner. 

Besök vid Europaparlamentet  

Efter en snabb lunch begav sig besöksgruppen några hus bort, specifikt till Europaparlamentet där Jakop Dalunde (MP) tog emot dem. Dalunde, som sitter i utskotten för transportfrågor samt utskotten för energi och industrifrågor, förklarade vad Europaparlamentet utför för arbete samt hur en parlamentarikers dag ser ut. Vidare besvarades Dalunde frågor och funderingar från gruppen.

Det svenska näringslivet på Brysselarenan 

Efter presentationen på parlamentet var det dags för ett besök hos Svenskt Näringsliv. Presentationen genomfördes av Filip Bertilsson, som är EU-rådgivare för Industripolitik och digitala frågor och Emma Jensen som är EU-rådgivare med fokus på Energi, klimat och miljö. Bertilsson och Jensen förklarade hur Svenskt Näringsliv arbetar, vilka deras prioriterade frågor är samt vad dess roll och arbete är på Brysselarenan. Gruppen fick sedan chans att ställa frågor.  

Strax efter presentationen gav sig besöksgruppen iväg till flygplatsen med en, förhoppningsvis, djupare inblick om det relevanta arbetet som utförs här i Bryssel. 

Vi på North Sweden tackar Luleå kommunstyrelses arbetsutskott och gruppledare samt berörda tjänstepersoner för ett mycket spännande besök! 

 

Vid frågor om studiebesök kontakta: julia.bergsten@northsweden.eu

28 Feb 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information