Norra Sverige på plats under Bauhausfestivalen 2024

Festivalen för Bauhausinitiativet (New European Bauhaus, NEB) 2024 tog plats i Bryssel under början av april och lockade tusentals deltagare. Festivalen pågick under fem dagar med start den 9 april. De deltagande var allt från talare, beslutsfattare, utställare och konstnärer som deltog under paneldiskussioner, workshops och konstnärliga framträdanden. Från norra Sverige deltog Gällivare kommun tillsammans med RISE för att beskriva hur de hanterar utmaningarna kopplade till den storskaliga samhällsomvandlingen i norr.

Bauhausinitiativet initierades 2020 med syftet att koppla samman den europeiska gröna given med den europeiska befolkningens dagliga basis. Detta genom att uppmuntra estetiskt tilltalande, hållbara och ändamålsenliga miljöer och byggnader i ett tvärvetenskapligt perspektiv med arkitekter, studenter, ingenjörer och designers. Rörelsen ska verka som en bro mellan vetenskap och teknik, konst och kultur med fokuset är hållbarhet, estetik och inkludering.  

Öppningsceremonin 

Öppningsceremonin tog plats den 9 april, och verkade som startskottet för den fem dagar långa festivalen. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, intog scenen för att hälsa välkomna och presentera Bauhausinitatives syfte och mål, men även vad projektet har åstadkommit hittills. NEB har enligt von der Leyen mobiliserat europeiska aktörer mot värdena NEB står för, det vill säga vackert, hållbart och inkluderande. Von der Leyen avslutade talet med: 

– När vi lanserade Bauhausinitiativet var tanken att tända en sorts gnista. Idag har vi så mycket mer. Vi har en dynamisk rörelse. En som växer sig starkare varje år. Låt oss arbeta tillsammans för att säkra att NEB fortsätter att växa sig starkare och blomstrar. Låt oss göra det till det bultande hjärtat i ett mer inkluderande, hållbart och vackert Europa. Länge leve Europa!

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Efter von der Leyens tal fick även Alexander De Croo, premiärminister i Belgien, Elisa Ferreira, EU-kommissionär för sammanhållning och reformer och Iliana Ivanova, EU-kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, bland andra inta scenen och presentera hur Bauhauseinitiativet ligger i linje med deras verksamhetsområden. 

Visions of the thriving North 

Den 11 april, arrangerade RISE tillsammans med Gällivare Kommun och Sveriges Riksarkitekt, som är svensk kontaktpunkt för Bauhausinitiativet, en workshop under festivalen med namnet ”Visions of the thriving North” som beskriver workshopen väl. Syftet med workshopen var att uppmärksamma samhällsomställningen i norra Sverige kopplat till NEB local chapter, vilket är en grupp av NEB-gemenskapsmedlemmar som arbetar med att genomföra och förverkliga NEB:s värderingar och principer på plats i sin ort. Albert Edman, RISE, var moderator och i panelen satt Marlene Johansson, RISE; Dimitris Athanassiadis, SLU; Riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket; och Alexander Kult, Gällivare Kommun.  

Alexander Kult, strateg från Gällivare kommun presenterade Gällivares storskaliga gröna industriomställning och vad det innebär för staden. Kult förklarade för deltagarna att hela Gällivare stad har under en tid successivt förflyttat hela sin stadskärna, vilket självklart kommer med utmaningar men även med möjligheter.  

Stadskärnan, som norra Sveriges aktörer är väl medvetna om, förflyttas på grund av den massiva gruvan som bedrivs. Kult förklarade att järnmalmen som bryts i gruvan står för närmare 80 procent av hela Europas tillgångar av järn och att flytten är nödvändig för EU:s gröna omställning. Samtidigt måste de även ha skogen, samhället, folket och folkets framtid i åtanke. Kult betonade hur viktigt det är med dialog med lokalbefolkningen, för att kunna göra denna omställning så bra och rättvis och inkluderande som möjligt. För att bygga kapacitet i en liten kommun att hantera denna omställning är det nödvändigt att jobba smart och det inkluderar att samarbeta på EU-nivå, sade Kult. 

/Ellen Nilsson

Läs mer om NEB här 

24 Apr 2024 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information