Socialdemokraternas ungdomsförbund från region Västerbotten på besök i Bryssel

Den 5 mars besökte Socialdemokraternas ungdomsförbund från region Västerbotten North Swedens kontor i Bryssel. Under besöket höll Julia Bergsten, Communications and Office Manager, en presentation om North Swedens påverkansarbete och Lotta Rönström, senior rådgivare på North Sweden, en genomgång av transportpolitikens utveckling inom EU och norra Sverige.

Socialdemokraternas ungdomsförbund besökte i början av mars North Sweden European Office under deras studieresa till Bryssel. På agendan stod även en mängd andra besök hos olika EU-institutioner och svenska Brysselnätverk för att få en överblick om EU-politiken och dess påverkan på norra Sverige.  

Ett av stoppen under resan var hos North Sweden där Julia Bergsten höll i den första presentationen. Gruppen fick en introduktion i kontorets dagliga arbete, de olika policyområden som North Sweden arbetar med samt varför regional och lokal representation är viktigt på EU-arenan. Vidare fick gruppen lära sig mer om hur North Sweden arbetar för att lyfta fram norra Sveriges perspektiv och intressen på Brysselarenan där bland annat vikten av att förstå glesbygdens och mindre städers förutsättningar i den europeiska arktiska regionen. 

Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office

Därnäst gav Lotta Rönström en introduktion till transportpolitiken och mer specifikt hur North Sweden har jobbat med revideringen av förordningen om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att få igenom förändringar i linje med norra Sveriges behov. Det innebär att arbeta för ett transportsystem som knyter samman Europas nordliga delar interregionalt, vid gränsövergångar, inom EU och mot världen i övrigt. Lotta Rönström förklarade att det i en geografiskt stor men glest befolkad region i framkant av den gröna industriella omställningen är avgörande att transportnätet är väl utbyggt för utökad konkurrenskraft. 

Vi på North Sweden tackar för besöket! 

Vid frågor om studiebesök, kontakta julia.bergsten@northsweden.eu  

11 Mar 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information