Tack till höstens praktikanter Alexander och Julia!

Efter en spännande höst är det dags för North Sweden att tacka våra fantastiska praktikanter, Alexander Castwall och Julia Bergsten, för deras tid och insatser på kontoret i Bryssel under hösten 2023. Under hösten har Alexander och Julia bistått kontoret i det dagliga arbetet och arbetat med omvärldsbevakning och nyhetsrapportering. Alexander och Julia har varit en stor tillgång för kontoret och vi önskar dem lycka till i framtiden. Med EU valet runt hörnet och många händelser runt om i världen, har hösten präglats av besök, evenemang och konferenser som praktikanterna deltagit vid och rapporterat om.

Alexander har särskilt ägnat sig åt transportpolitik, där arbetet med att bevaka debatten om den framtida transportpolitiken och det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har varit av central betydelse, likaså regional politik. Inom regionalpolitiken har det också varit en spännande höst med förhandlingar som kommer vara viktiga för norra Sverige. Julia har fokuserat på EU:s innovations-, klimat, energi- och skogspolitik där det även där hänt mycket och presenteras omfattande lagförslag och initiativ på området, såväl som haft ett fokus på sociala och socioekonomiska policyfrågor. 

Vad tar du med dig från din praktikperiod på North Sweden i Bryssel?   

Alexander

Något som jag tar med mig från praktikperioden på North Sweden i Bryssel är bland annat möjligheten till att förankra och fördjupa min kunskap inom EU-politik där jag har fått sätta mycket av min teoretiska kunskap på prov. I förhållande till den teoretiska kunskapen så har jag också fått en större förståelse kring hur europeisk politik fungerar i praktiken och att allt inte går att lära sig till genom böcker. Att få se hur aktörer som medlemsstater, institutioner, regioner och näringsliv samverkar med varandra har varit mycket insiktsfullt och lärorikt. Ett gott och transparent samarbete där alla inblandade får sin röst hörd, är enligt min mening bästa sättet för framgångsrika resultat. Att få vara representant för norra Sverige har också gett mig viktiga redskap för ett kommande arbetsliv. 

Inom ramen för de arbetsuppgifterna som jag ställts inför så har jag fått fördjupa mig övergripligt i regionala utvecklingsarbetet och transportpolitiken. Dessa frågor har genomgående varit väldigt spännande med tanke på det omställningsarbete som sker i norra Sverige.

Julia

Jag kommer ta med mig all kunskap som jag har fått under min tid på North Sweden i Bryssel. Jag har en akademisk bakgrund i studier om EU men det är fantastiskt hur mycket som som behövs läras på plats och inte bara teoretiskt för att förstås på riktigt. Jag är därför väldigt tacksam över att jag har fått chansen att lära mig mer om detta under min tid på North Sweden. Utöver kunskap om EU så har jag även fått en utökad kunskap om regionerna i norra Sverige, vilket jag har uppskattat otroligt mycket. 

Det har även varit väldigt lärorikt och kul att få fördjupa mig inom olika policyområden som är av vikt för våra regioner i norra Sverige. Jag har fokuserat speciellt på forskning och innovation vilket jag har lärt mig otroligt mycket om och funnit ett intresse i.

Vad har ni för tips till de som funderar på att göra praktik i Bryssel?  

Alexander

I Bryssel finns det alla möjligheter och kompetenser beroende på vad man vill få ut av sin praktik. Det finns en uppsjö av olika organisationer och institutioner med allt från politiska inriktningar till sakområden. Vare sig du strävar efter politisk erfarenhet eller näringslivserfarenhet så finns det något för alla. Så mitt tips är att leta runt, hitta en plats du är särskilt intresserad av och sök. 

Julia

Jag tycker verkligen att alla som funderar på att göra praktik i Bryssel ska ta chansen. Det finns massa olika att söka, dels på regionkontor såsom North Sweden men även på EU-instutionerna, biståndsorganisationer med mera, det finns helt enkelt något för alla. Jag tycker även att Bryssel är en väldigt häftig plats att befinna sig på. Det finns den där “europesiska känslan” som inte alltid hittas i Sverige, med marknader i varje hörn, uteserveringar året om och är väldigt inbjudande. Men det är också väldigt internationellt, vilket även visas i matkulturen och det är något jag har uppskattat mycket med att befinna mig i Bryssel som stad!

Jag tar även med mig hur mycket alla behövs i Bryssel för att få hjulet att snurra. Det behövs folk med olika typer av bakgrunder för att det ska fungera. Jag tror att många har uppfattningen att man måste ha en akademisk bakgrund inom statsvetenskap för att komma och jobba/ha praktik i Bryssel, men det stämmer inte. Alla behövs och det är något jag har sett under min tid här. 

Vad ska ni göra efter praktiken? 

Alexander

Under vårterminen ska jag skriva min kandidatuppsats. Däremot kommer jag stanna kvar i Bryssel, delvis på North Sweden för att få stöd i uppsatsskrivandet, men även kunna bidra till det vardagliga arbetet på kontoret i mån av tid. 

Julia

Jag kommer att bli kvar på North Sweden under våren och jobba med kommunikation och kontorskoordinering. Det ska bli väldigt kul att lära mig ännu mer och få jobba kvar tillsammans med våra fantastiska kollegor här på kontoret.

Vi på North Sweden önskar er ett stort lycka till!

16 Jan 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information