Utlysning inom Horisont Europa med fokus på kvantinnovation och AI

EU-kommissionen har presenterat en utlysning inom programmet Horisont Europa med fokus på kvantinnovation och artificiell intelligens (AI), där EU-kommissionens totala investering når 112 miljoner euro. Inom områdena kvantinnovation och AI förväntas kommande finansierade projekt leda till ett mer konkurrenskraftigt EU som ska ligga i framkant inom kvanttekniken.

Den 23 april presenterade EU-kommissionen en utlysning för ansökningar inom Horisont Europas arbetsprogram för digitalisering, industri och rymd för perioden 2023–2024 med fokus på kvantforskning, kvantinnovation och artificiell intelligens (AI). Totalt finansierar EU-kommissionen arbetsprogrammet med 112 miljoner euro. 

Fördelning av budgeten 

EU-kommissionen kommer totalt att investera 112 miljoner euro i forskning om AI och kvantinnovation. Av dessa 112 miljoner kommer 65 miljoner euro investeras i AI, där 50 miljoner avsätts för projekt som specifikt ska hjälpa att kombinera data och utöka kapaciteten för stora AI-modeller. Resterande 15 miljoner syftar till att finansiera utvecklingen av transparenta AI-system. Dessa investeringar förväntas utveckla AI-produkter och tjänster som är i linje med EU:s nya AI akt. 

Av den totala summan på 112 miljoner euro kommer 40 miljoner euro att vara till för investeringar för att främja forskning inom kvantteknik. Av dessa 40 miljoner kommer 25 miljoner att gå till investeringar för att skapa ett nätverk för gravitationssensorer, som ska kunna tillhandahålla högprecisionsgravitationsmätningar som är kritiska för områden som exempelvis jordobservation. 15 miljoner kommer att gå till transnationella forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar med målet att EU ska fortsätta vara initiativtagare inom den globala kvanttekniken.  

Strax över 7 miljoner euro inom arbetsprogrammet finns till för olika projekt, där 6 miljoner ska gå till Europas engagemang till global informations- och kommunikationsteknikstandardisering (IKT-standardisering) och 1,5 miljoner ska gå till projekt med mål om att stödja den europeiska världen och sätta människor i centrum för den digitala omvandlingen.  

Kvantteknologi i vardagen 

Kvantteknologi syftar på tekniken inom många vardagliga produkter, som exempelvis transistorer till GPS och mobiltelefoner. Kvantteknologi bygger på kvantmekanik, den fysik som beskriver världen på allra minsta skala. Målet med ny kvantteknologi är att den ska öppna nya dörrar till ny teknologi genom att den ska kunna kontrollera och manipulera enskilda kvantsystem som enstaka atomer eller ljuspartiklar.  

Som diskuteras ovan är kvantdatorer av vikt för EU, och dessa kvantdatorer ska ha potential till att utföra mer komplexa beräkningar som klassiska datorer inte har kapacitet till.  

Sverige har idag en stark kvantteknologi som utvecklas snabbt och förväntas bli en nyckelteknologi inom områden som hälsa, energi, finans och försvar. Det är enligt EU-kommissionen viktigt att hela EU tillsammans når en ännu högre kunskap och kapacitet. Därmed finns nu finansieringen att ta del av.  

/Ellen Nilsson 

Läs mer om EU-kommissionens utlysning här  

Läs mer om Horisont Europa här 

Läs mer om AI-akten här  

08 Maj 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information