Välkommen till North Sweden Julia

North Sweden välkomnar Julia Bergsten som North Swedens kommunikativa kontorskordinator. Julia var under hösten praktikant på kontoret och är nu kvar och arbetar med det kommunikativa och administrativa på kontoret.

I januari fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel av Julia Bergsten, även tidigare praktikant på North Sweden under hösten 2023. Julia kommer att under första halvan av våren arbeta med kontorets kommunikation och koordinering såväl som att handleda kontorets praktikanter.  

Julia var under hösten trainee på North Swedens kontor i Bryssel, och redan nu i januari får vi välkomna henne tillbaka till kontoret.  

- Jag är väldigt glad över att få vara kvar på kontoret. Jag har trivts superbra både i Bryssel men speciellt här med arbetet på kontoret och med mina kollegor, så det känns så roligt att vara kvar här och utvecklas ännu mer.  

Julia kommer att arbeta på plats på kontoret i Bryssel och ansvara för att samordna verksamhetens kommunikationsinsatser såsom nyhetsbrevet, sociala medier såväl som att handleda North Swedens praktikanter. I uppdraget ingår även att koordinera och hålla i konferenser, seminarier och besöksgrupper. 

Julia är född och uppvuxen i Sundsvall och tog innan hon kom till Bryssel en masterexamen i Europeiska och Globala studier från the University of Padova i Italien. I och med fokuset inom europeiska studier har Julia en bra grund att stå på när det kommer till arbetet på kontoret och i Bryssel.  

- Jag ser fram emot att få jobba med regionerna hemma och samtidigt med EU-frågor, för mig känns det som det bästa av två världar. Det ska därtill bli väldigt spännande att jobba mer med kommunikation, då det är något jag tycker är väldigt roligt.  

Vi hälsar Julia varmt välkommen tillbaka till North Sweden! 

30 Jan 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information