Lediga tjänster & Praktik

Här annonseras lediga tjänster under rekryteringsprocesser samt utlysningar om praktik.

Lediga tjänster

Vi har inga lediga tjänster just nu.

Praktik

Det finns ingen praktikutlysning just nu. 

Varje termin tar vi emot två praktikanter som är under slutet av eller just avslutat sina studier inom områden som är relevanta för EU:s och regionens verksamhetsområden. Praktiktjänsterna utlyses terminsvis. Det finns inget krav på att vara från regionen eller gå på något av regionens universitet, men vi ser gärna att sökanden har kunskap om regionen och ett intresse för dess utveckling. Praktikanterna bistår i den dagliga verksamheten och bevakningen av EU:s politik på vårt kontor i Bryssel. 

Arbetsuppgifterna under praktiken inkluderar bland annat informationssökning, administration av hemsida och sociala medier, sammanställning av PM, deltagande i seminarier och konferenser, kontakter med EU:s institutioner och andra relevanta aktörer i såväl Bryssel som Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt att delta i det dagliga rutinarbetet på kontoret. I praktikperioden ingår även som en viktig del att sammanställa rapporter inom olika policyområden som är relevanta för regionens utveckling. 

Det finns möjlighet att ansöka om Erasmusbidrag som studerande vid ett universitet. För praktikperioden utgår ett stipendium som ska bidra till att täcka delar av de merkostnader som vistelsen i Bryssel innebär.

Många av North Swedens praktikanter går efter avslutad praktik vidare i nyckelroller inom regionens utveckling, hemma eller utomlands, EU:s institutioner eller Sveriges regering och dess myndigheter. Praktiken på plats ger goda insikter i hur regionala frågor drivs i Bryssel och hur EU fungerar i praktiken.