Stort tack till våra fantastiska praktikanter Ellen och Jenny!

Efter en intensiv vår är det dags för North Sweden att tacka sina praktikanter Ellen Nilsson och Jenny Hammersland för deras fantastiska insats hos oss under vårterminen 2024. Ellen och Jenny har bistått med vardagliga arbetsuppgifter, omvärldsbevakning och nyhetsrapportering. Ellen och Jenny har varit en stor tillgång för kontoret och vi önskar dem lycka till i framtiden.

En intensiv vår präglad av EU-val, evenemang och mängder av EU-nyheter har nu passerat och det innebär att det är dags att säga farväl till våra praktikanter Ellen Nilsson och Jenny Hammersland. Under vårens gång har Ellen och Jenny bistått med vardagliga kontorsuppgifter, omvärldsbevakning och nyhetsrapportering inom alla områden North Sweden arbetar med. I och med EU-valet som nu varit har våren bjudit på mängder av slutförhandlingar och antagna initiativ och förordningar.  

Vad tar du med dig från din praktikperiod på North Sweden i Bryssel?   

Ellen: Under min tid som praktikant har jag lärt mig otroligt mycket. Genom mina tidigare studier i europakunskap fick jag en bred bas att stå på, men nu när jag har fått se hur EU arbetar på plats har jag kunnat sätta teorin i praktik. Min kunskap av EU som legislativt organ har vuxit enormt. Dessutom, att få jobba utifrån norra Sveriges premisser är något som jag har funnit mycket roligt. Jag har sedan tidigare varit insatt i hur region Norrbotten arbetar och vad som pågår där i och med den gröna industriella omställningen, men att få lära mig mer om Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland har varit superspännande. 

Jag har haft möjligheten att fördjupa mig inom tre olika policyområden; forsknings- och innovationspolitik, regionalpolitik och näringspolitik, vilket har varit mycket givande.  Forskning och innovation är något jag inte hade särskilt mycket kunskap om innan min start på praktiken, så att få fördjupa mig inom det har varit mycket intressant och kunskapsutvecklande.  

Förutom all kunskap jag har fått om EU och om norra Sverige har jag även fått nya erfarenheter av att jobba i team med riktigt kunnig personal, vilket har varit både lärorikt och inspirerande. Personalen på North Sweden förtjänar en klapp på axeln för deras insatser! 

Jenny: Jag tar med mig en massa nya erfarenheter! Bland annat har jag lärt mig otroligt mycket om EU-institutionerna och om hur beslutsprocesserna går till, men även fått kunskap om regionalpolitik. Som regionkontor arbetar man med ett stort antal olika politikområden och frågor vilket ger en unik möjlighet att få omfattande kunskaper om EU och alla initiativ. Från detta tar jag med mig vikten av kunskapsutbyte och tvärvetenskap eftersom regioner har olika utmaningar som kräver olika lösningar.  

Jag går också härifrån med massa idéer och inspiration inför min framtida karriär. Eftersom jag gör den här praktiken före min mastersutbildning har det gett mig insikter i flera olika expertområden och olika karriärmöjligheter, vilket har varit hjälpsamt inför valet av mastersutbildning. 

Förutom detta har jag träffat massor av härliga människor. Jag är otroligt tacksam för North Sweden och alla fantastiska kollegor och tar med mig känslan av hur roligt det är att arbeta på en arbetsplats där alla tar hand om varandra och samarbetar!  

Vad har ni för tips till de som funderar på att göra praktik i Bryssel?   

Ellen: Jag skulle säga “Gör det!”. Ta chansen och sök om du är intresserad av att testa på arbetslivet. Jag tror inte att praktik är någonting man ångrar, snarare ångrar man att man inte sökte. En praktik är ytterst lärorikt och ger en bra chans att ta sig in på en arbetsplats i framtiden. Dessutom är Bryssel en stad som välkomnar en med öppna armar, så för någon som aldrig bott utomlands förut är Bryssel en perfekt första plats. 

Något jag rekommenderar är att förbereda sig redan innan ansökningen för praktiker öppnar. Det är väldigt stor konkurrens bland praktikplatser i Bryssel, men det finns otroligt många olika praktikplatser man kan söka inom flera olika områden, så är man medveten om alternativen redan innan ansökningen öppnar underlättar det enormt. 

Jenny: Mitt tips inför ansökningsprocessen är att, precis som Ellen säger, vara ute i god tid, men även att försöka tänka ut vad du kan få ut av praktiken och vad du är intresserad av. Det finns oändligt med praktikplatser att söka, så att ha lite koll på vart man vill och varför kan hjälpa en att prioritera och hitta rätt plats. En praktik i Bryssel ger dig ovärderliga kunskaper om EU och globala samarbeten och ett stort nätverk som kan hjälpa en att fortsätta vidare med det man vill göra. 

Vad ska ni göra efter praktiken? 

Ellen: Min plan härnäst består av ett välförtjänt sommarlov, vilket jag inte har unnat mig själv på många år. Efter lite ledighet är min plan att studera en masterutbildning i Göteborg inom snarlikt område som min kandidatutbildning, med mål om att succesivt ta mig tillbaka till EU-bubblan här i Bryssel. 

Jenny: Jag kommer nog mest troligen att flytta tillbaka till Uppsala. Efter ett härligt sommarlov börjar jag förhoppningsvis till hösten på en masterutbildning. Exakt vad jag kommer in på återstår att se!  

Stort tack och lycka till! 

Vi på North Sweden tackar så mycket för Ellen och Jennys insatser här på kontoret och önskar dem stort lycka till på deras nya äventyr!  

Vill du också vara praktikant på North Sweden? Håll då utkik efter utlysningar här

17 Jun 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information