EU:s medlemsstater stödjer en reformerad sammanhållningspolitik

Den Europeiska kommissionären för regionalpolitik Danata Hübner sa i ett uttalande 31 januari att kommissionens förslag på en reformerad sammanhållningspolitik stöds av en majoritet av EU:s medlemsstater. Detta framkom under allmänna Rådets möte (de tjugofem medlemsstaternas utrikesministrar) under måndagen. Enligt Hübner är detta ett stort steg framåt för en överenskommelse i juni 2005.

Dock anser vissa medlemsstater att den totala budget för EU:s verksamhet inte bör överstiga 1% av BNP vilket har effekt på sammanhållningspolitikens totala summa medel att fördela.

Förslaget från kommissionen är baserat på tre mål: konvergens, regional konkurrenskraft och territoriell samverkan. Under perioden 2007-2013 föreslås en budget på 336,1 miljarder euro varav 79% (264 miljarder euro) avser målet konvergens och omfattar de allra svagaste regionerna och medlemsstaterna, 17% (57,9 miljarder euro) regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt 4% ( 14,2 miljarder euro) för territoriell samarbete.

/Helena

Läs mer:

Förslaget i sin helhet

Generaldirektoratet för regionpolicy

Pressrelease

01 Feb 2005 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information