Danuta Hübner besöker nordlig region i Sverige

Den Europeiska kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner besöker Sverige idag (läs 26 april 2005). Under sitt besök i Sverige kommer Hübner att bevista projekt i Trångviken och Åre vilka finansierats genom EU:s strukturfonder. Där kommer Hübner träffa regionala politiker och representanter från det privata näringslivet.

De norra delarna av Sverige har specifika typer av problem såsom glest befolkade områden med endast 3-4 invånare per kvadratkilometer, ett hårt klimat och långt avstånd till den större marknaden i Europa samt en åldrande befolkning vilket har stora effekter på den regionala utvecklingen.

Kommissionären kommer att diskutera med de svenska myndigheterna hur sammanhållningspolitiken hjälper regioner, speciellt de regioner med gles befolkning, och vilka behov dessa har.

/Helena

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information