Entusiastisk generaldirektör pekar ut Norra Norrland som ett flaggskepp

Generaldirektören för DG Regio, Graham Meadows, invigde på onsdagen regionutställningen "From the Arctic Edge of Europe" i Bryssel. Under sitt invigningstal berättade han bland annat att kommissionen kommer att samla de regioner i EU som lyckats bäst med att använda sina strukturfondsmedel. Han pekade ut Norra Norrland, Norrbotten och Västerbotten, som en av dessa regioner.

I en intervju för SVT sa Meadows "Vi ser er region som något av ett flaggskepp. Ni kan lära andra regioner i EU hur man gör det bästa av EU:s finansiella resurser. Vi är mycket nöjda".

Se inslaget på www.svt.se. Klicka på Nyheter, Västerbottens nytt och torsdag 5 oktober 19.10 för att se sändningen.

/Maria Didi16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information