Kommissionär Danuta Hubner besöker Finland

EU kommissionären för regionalpolitiska frågor, Danuta Hubner, besöker Finland. Besökets första dag blir i västra Finland där hon skall möta regionala företrädare och hålla ett tal om den framtida regionalpolitiken. Hon skall dessutom möta studenter och media samt besöka några framgångsrika EU-projekt.

Kommissionären reser sedan till Helsingfors för att diskutera med den finske premiärministern Matti Vanhanen och andra ministrar inför det finska ordförandeskapet i rådet. Kommissionären säger sig vara positiv till ökat fokus på de utmaningar som EU står inför, som globalisering, att förbättra konkurrenskraften, åldrande befolkning, klimatförändringar och säkerhets aspekter.

/ML

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information