Mid Sweden medverkar på Open Days 2005

Open Days arrangeras i Bryssel den 10-13 oktober 2005. Evenemanget fokuserar på "Working together for Regional Growth and Jobs" och är en möjlighet att erhålla aktuell information samt en möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Arrangörer av Open Days är 110 regioner och dess regionkontor i Bryssel som valts ut av DG Regio och Regionkommittén. Alla deltagare kommer att organisera och tillsammans stå värd för cirka 60 workshops och seminarier för aktörer på regional, nationell och EU-nivå. Parallellt kommer en serie av evenemang som riktar sig till medborgare att ske i olika EU-regioner.

Mid Sweden Office, organiserar i samarbete med Mid Norway, danska regionen Fyn, Western Greece, polska Pomorskie region och Northwest of England & Lancashire, seminarier om hur regional tillväxt kan främjas av innovativ hållbar utveckling.

/MF (Helena)

Läs mer:

Open Days 2005

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information