Norr- och Västerbotten får betydelsefullt besök

Den 7-8 september gästas Norr- och Västerbotten av Danuta Hübner, kommissionär för DG Regionalpolitik. Under de två dagarna kommer Hübner att visas ett antal goda exempel på Mål 1-finansierade projekt, träffa lokala politiker och forskare samt landshövdingarna. Presentationerna äger dels rum på universitetsområdet i Umeå, dels i Vidsel och Storforsen i Norrbotten. Följande områden presenteras närmare:

- Förnyelsebar energi från skogsråvara
- Umeå Plant Science Centre
- Spetsforskning/Life science
- Testverksamhet
- Virtuella mötesplatser
- Norrbotniabanan
- E-hälsa

För mer upplysningar kontakta Tomas Gustafsson på Regionala enheten, Västerbottens Läns Landsting, tel: 090-785 73 80.

/ES

Läs mer:

Mer om Danuta Hübner 

28 Aug 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information