Ny webbsida: Regionalpolitik och Lissabonstrategin

Nu finns en ny webbsida om Lissabonsstrategin, regionernas roll och den Europeiska unionens regionalpolitik. Webbsidan sammanställer relevant information såsom siffror, studier, seminarier och publikationer relevant för unionens regionalpolitik och Lissabonstrategin.

/Helena

Läs mer:

Kommissionens generaldirektorat för regionpolitik

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information