Open Days i Bryssel

Just nu pågår Open Days i Bryssel så i veckan är det hög aktivitet på alla regionkontor.
Open Days är en årlig temavecka och i år är de tillhörande seminarierna fokuserade kring samarbete för regional utveckling och arbeten.

Open Days arrangeras av 110 regioner och dess regionkontor i Bryssel som valts ut av DG Regio och Regionkommittén. Alla delaktiga regioner kommer att organisera och tillsammans stå värd för cirka 60 workshops och seminarier för aktörer på regional, nationell och EU-nivå.

/Malin

Läs mer:

Open Days

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information